معتمدآریا:در۲سال اخیر،برای فیلمهایی جایزه گرفته ام که اسمشان در داخل کشور مطرح نشده
معتمدآریا:در۲سال اخیر،برای فیلمهایی جایزه گرفته ام که اسمشان در داخل کشور مطرح نشده

فاطمه معتمدآریا به روزتامه شرق گفت:من به‌خاطر بهترین کارهایم، از سینمای ایران جایزه نگرفته‌ام. در دوسال اخیر بابت بازی در فیلم‌های «بهمن» و «نبات» خارج از ایران چهار جایزه گرفتم، اما در ایران حتی اسمی هم از این فیلم‌ها به‌عنوان یک فیلم خوب برده نشده!

فاطمه معتمدآریا به روزتامه شرق گفت:من به‌خاطر بهترین کارهایم، از سینمای ایران جایزه نگرفته‌ام. در دوسال اخیر بابت بازی در فیلم‌های «بهمن» و «نبات» خارج از ایران چهار جایزه گرفتم، اما در ایران حتی اسمی هم از این فیلم‌ها به‌عنوان یک فیلم خوب برده نشده!

 در نتیجه اولا هیچ‌وقت به این فکر نمی‌کنم قرار است به خاطر کاری که کردم و دوست داشتم که بکنم، قرار است جایزه بگیرم. اگر می‌گیرم، همیشه آن جایزه از هرجای دنیا که باشد، شگفت‌زده‌ام می‌کند. اینجا هم همین‌طوری است. هرگز به اینکه جایزه می‌گیرم یا نه، فکر نمی‌کنم، اما اگر بگیرم شگفت‌زده‌ام می‌کند.