«محفل بی‌عاری» آماده اجرا می شود
«محفل بی‌عاری» آماده اجرا می شود

نمایش «محفل بی‌عاری» به کارگردانی و نویسندگی سیاوش بهادری‌راد، آخرین روزهای تمرین را در پلاتو شماره یک تئاتر شهر سپری می‌کند.

نمایش «محفل بی‌عاری» به کارگردانی و نویسندگی سیاوش بهادری‌راد، آخرین روزهای تمرین را در پلاتو شماره یک تئاتر شهر سپری می‌کند.

به گزارش هفت هنر نمایش «محفل بی‌عاری» کار سیاوش بهادری‌راد با بازی عرفان ابراهیمی، الهه افشاری، الاهه بخشی، مجتبی رجبی، علیرضا ساوه درودی، مهرداد مصطفوی و پرهام یداللهی در حال سپری کردن آخرین روزهای تمرین خود است.

«محفل بی‌عاری»، اردیبهشت در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.

بهادری‌راد تا کنون نمایش‌هایی چون «شب و روز امروز»، «از این سالها ۱۰ هزار خنده طلب دارم، ۱۰ هزار روز خوش»، «یک صورتی که بنفش جایگزینش شد»، «آنسفالیت» و «مراسم قطع دست در اسپوکن» را به صحنه برده است.