طنین موسیقی شوبرت و شوپن در فرهنگسرای نیاوران
طنین موسیقی شوبرت و شوپن در فرهنگسرای نیاوران

فریدون ناصحی رسیتال پیانوی خود را با اجرای آثاری از شوبرت روی صحنه می برد.

فریدون ناصحی رسیتال پیانوی خود را با اجرای آثاری از شوبرت روی صحنه می برد.

به گزارش هفت هنر رسیتال پیانو فریدون ناصحی در روزهای پایانی شهریور برگزار می شود.
ناصحی در این کنسرت با اجرای آثاری از مندلسون ، شوبرت، شوپن، خاچاطوریان، کورسا کوف راخمانینوف، و لیست واسکریایین روی صحنه می رود.
این کنسرت یکشنبه ۲۱ شهریور ساعت ۲۱:۳۰ در فرهنگسرای نیاوران برگزارمی شود.
قیمت بلیت های این اجرا از ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان تعیین شده است.