«خروس لاری» و «طناب» چه تعداد مخاطب داشتند؟
«خروس لاری» و «طناب» چه تعداد مخاطب داشتند؟

نمایش‌های «خروس لاری» با ۳ هزار و ۵۴۹ و «طناب» با ۲ هزار ۱۹ تن میزبان مخاطبان و هنرمندان در اجراهای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر شدند.

نمایش‌های «خروس لاری» با ۳ هزار و ۵۴۹ و «طناب» با ۲ هزار ۱۹ تن میزبان مخاطبان و هنرمندان در اجراهای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر شدند.

به گزارش تیترهنر، نمایش‌های «خروس لاری» به کارگردانی امید سهرابی با ۳ هزار و ۵۴۹ مخاطب و «طناب» به کارگردانی نصیر ملکی جو با ۲ هزار ۱۹ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

نمایش‌های «خروس لاری» و «طناب» که به ترتیب از ۹ و ۱۵ آذر در ساعت‌های ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰ اجرای عمومی خود را در سالن‌ ناظر زاده تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند، با استقبال بیش از ۵ هزار مخاطب به کار خود در این مجموعه پایان دادند.

نمایش «خروس لاری» به کارگردانی امید سهرابی در ۲۶ اجرای خودپذیرای ۳ هزار و ۵۴۹ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۲۳۷۲ مخاطب با بلیت‌های ۵۰ هزارتومانی، ۴۹۵  مخاطب با بلیت‌های ۴۰  هزارتومانی و ۲۵۹ مخاطب نیز با بلیت‌های ۳۰ و ۳۵ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۴۲۳ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «خروس لاری» طی ۲۶ اجرا مبلغ ۱۴۷ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان بوده است.

نمایش «طناب» به کارگردانی نصیر ملکی جو نیز در ۲۱ اجرای خودپذیرای ۲ هزار و ۱۹ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۵۳۲ مخاطب با بلیت‌های ۶۰،۵۰ و ۴۰هزارتومانی، ۱۶۹ مخاطب با بلیت ۳۵،۳۰ و ۲۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۱۸ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «طناب» طی ۲۱ اجرا مبلغ ۷۸ میلیون و ۹۱ هزار تومان بوده است.