شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه سه فیلم موافقت کرد.

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه سه فیلم موافقت کرد.

به گزارش هفت هنر،، در جلسه ۱۲ دی شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد،با عرضه فیلم‌های «ایستاده در غبار» به تهیه کنندگی حبیب الله والی نژاد و کارگردانی محمد حسین مهدویان، «باران میبارید» به تهیه‌کنندگی رضا سلامی و کارگردانی علی صفی خانی و «تولد نحس» به تهیه‌کنندگی اسماعیل کردی و کارگردانی شهره لرستانی موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه سه عنوان فیلم خارجی، دو عنوان فیلم مراکز فرهنگی و جشنواره‌ها و چهار عنوان فیلم‌های مستند و آموزشی موافقت به عمل آمد.