بیش از ۴۰ روز از درگذشت غم‌انگیز حبیب محبیان گذشت و حالا خانواده ایشان سنگ مزار این خواننده محبوب را نصب کردند. سنگ مزاری که زیر نام حبیب شعر معروف «مرد تنهای شب» روی آن نقش بسته است.  

بیش از ۴۰ روز از درگذشت غم‌انگیز حبیب محبیان گذشت و حالا خانواده ایشان سنگ مزار این خواننده محبوب را نصب کردند. سنگ مزاری که زیر نام حبیب شعر معروف «مرد تنهای شب» روی آن نقش بسته است.

 

Untitled00