برنامه ویژه عادل فردوسی‌پور برای پاسخ به اتهام پوپولیست بودن!
برنامه ویژه عادل فردوسی‌پور برای پاسخ به اتهام پوپولیست بودن!

نظرسنجی برنامه ۹۰ دوشنبه شب ، یکباره ارتباط داشت به اثرگذارترین شب این برنامه در این سال‌ها! عادل فردوسی پور ناگهان تصمیم گرفت از مخاطبانش بپرسد اثرگذارترین برنامه ای که در این سال ها ساخته است ، کدام بوده؟ او تعدادی از برنامه هایی که در آنها روزنامه نگاری تحقیقی تیم برنامه ساز ۹۰ ، […]

نظرسنجی برنامه ۹۰ دوشنبه شب ، یکباره ارتباط داشت به اثرگذارترین شب این برنامه در این سال‌ها!

عادل فردوسی پور ناگهان تصمیم گرفت از مخاطبانش بپرسد اثرگذارترین برنامه ای که در این سال ها ساخته است ، کدام بوده؟

او تعدادی از برنامه هایی که در آنها روزنامه نگاری تحقیقی تیم برنامه ساز ۹۰ ، سبب شده بود اتفاقی خوشایند در فوتبال ایران رقم بخورد و البته دو اتفاقی که در آن ۹۰ کارکردی بشردوستانه داشت و جان دو نفر را نجات داده بود ، به صف شده بودند تا مردم با تجربه یک حس نوستالژیک بتوانند انتخاب کنند ، کدام یک از این کارهای عادل و دوستانش را پسندیده اند. عادل اما چرا یکباره چنین تصمیمی گرفته بود؟ ساده ترین راه این است که بگوییم او این تصمیم را گرفته بود چون لیگ تعطیل بوده و گروه برنامه ساز نتوانسته بودند سئوالی فوتبالی را انتخاب کنند. اینکه ۲۳ مرداد ماه مصادف شده با هجدهمین سالگرد برنامه اش ، برای عادل یک فرصت نوستالژیک و مناسب بود تا به بهترین شکل و باز با کمک همراهان همیشگی برنامه هایش یعنی مردم ، پاسخ روشنی بدهد به انتقادات غلامرضا میرحسینی.
عادل اما ۴۸ ساعت بعد از متهم شدن به پوپولیسم ورزشی تصمیم گرفت چنین برنامه ای بسازد و چنین واکنشی داشته باشد به گفته های مدیر پیشین شبکه اش. غلامرضا میرحسینی مدیر پیشین شبکه سوم که چندی قبل جایش را به اصغر پورمحمدی داد ، پنجشنبه گذشته مصاحبه ای داشت با هفته نامه تماشاگران امروز. این مدیر پیشین در دل حرف هایش انتقاداتی هم از عادل فردوسی پور داشت. او خیلی صریح از ضعف های تکنیکی عادل فردوسی پور در اجرا گفته بود. اینکه در شبکه سوم سیما کمیته ای برای تعیین کیفیت و صلاحیت مجریان انتخاب شده که آن گروه خروجی شان ، از نظر صلاحیت اجرا، عادل فردوسی پور نمی شد اما مثلا پیمان طالبی در آن قبول می شد.
میرحسینی تشریح کرده بود عادل فردوسی پور«آن» هایی دارد که می داند مردم کدام خبرهای حاشیه ای و جنجالی را می پسندند ، مثلا محرم نویدکیا نباید آن حرف ها را درباره تیمش می زد. یا از قلعه نویی نباید درباره دعا با مایلی کهن می پرسید. او در این مصاحبه گفته بود در دوران بودنش توانسته بود ۹۰ را تغییر دهد و فنی ترش کند. اینکه عادل فکر می کرده او می خواهد ۹۰ را تعطیل کند و البته از همه مهمتر گفته بود نگاه فردوسی پور به فوتبال پوپولیستی است و یعنی فوتبال را عامه پسندانه دنبال می کند. درست دو روز بعد از چنین اتهامی ، فردوسی پور که کاملا مشخص بود در دوران میرحسینی ، با این مدیر رابطه ای صمیمی نداشتند ، اثرگذارترین برنامه اش را به انتخاب مخاطبان می گذارد تا با پیامک های پرشمار، نگاه عمیق و اثرگذار برنامه اش به فوتبال را به رخ بکشد. او عادل فردوسی پور است، دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و حالا دکتری مدیریت رسانه دارد و ۱۸ سال است که مجری پربیننده ترین برنامه سیما بوده ،بی شک عادل خیلی خوب بلد است حرفش را بزند و پاسخ انتقادات را بدهد.