«بدون تاریخ بدون امضا» جایی در اسکار ندارد
«بدون تاریخ بدون امضا» جایی در اسکار ندارد

فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» از گردونه رقابت برای جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان نودویکمین دوره اسکار حذف شد.

فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» از گردونه رقابت برای جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان نودویکمین دوره اسکار حذف شد.

به گزارش تیتر هنر، آکادمی علوم و هنرهای سینما فهرست کوتاه ۹ فیلم برای رقابت اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان منتشر کرد. فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» که نماینده ایران در این دوره از جوایز اسکار بود موفق نشد به جمع این ۹ فیلم راه پیدا کند و به این ترتیب برای دومین سال پیاپی پس از اسکار فیلم «فروشنده» ایران خیلی زود از گردونه رقابت برای اسکار حذف شد.

در فهرست منتشر شده از سوی آکادمی علوم و هنرهای سینما فیلم‌های مطرحی چون «رما» برنده شیرطلایی ونیز و «دزدان فروشگاه» برنده نخل طلایی کن به چشم می‌خورند.

 

«پرندگان مهاجر» از کشور کلمبیا، «گناهکار» از کشور دانمارک، «هرگز رو برمگردان» از کشور آلمان، «دزدان فروشگاه» از ژاپن، «آیکا» از قزاقستان، «کفرناحوم» از لبنان، «رما» از مکزیک، «جنگ سرد» از لهستان و «سوختن» از کره‌جنوبی فیلم‌های راه‌ یافته به فهرست کوتاه نامزدهای اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان هستند.

منبع:‌ اسکرین‌دیلی / ۱۸ دسامبر