تا امروز هرگز نتوانسته‌ام جواب این سوال مادرم را بدهم. او روزهای آخر عمرش از من پرسید : “اگر دیگر چیزی به یاد نیاورم، می توانم بگویم که در این دنیا حضور دارم؟” سوالش همیشه با من ماند…! کاش امروز اینجا بود و به او می‌گفتم: “مهم نیست تو چیزی به خاطر داشته باشی؛ اگر […]

تا امروز هرگز نتوانسته‌ام جواب این سوال مادرم را بدهم.
او روزهای آخر عمرش از من پرسید :
“اگر دیگر چیزی به یاد نیاورم، می توانم بگویم که در این دنیا حضور دارم؟”
سوالش همیشه با من ماند…!
کاش امروز اینجا بود و به او می‌گفتم:
“مهم نیست تو چیزی به خاطر داشته باشی؛ اگر کسی، حتی یک نفر، نام تو را به یاد داشته باشد و آن را با عشق تکرار کند، یعنی تو در این دنیا حضور داری!

✍️ سالی هپ ورت