ظهر امروز صدای تیراندازی در شهر شیبان استان خوزستان اهالی آن منطقه را به وحشت انداخت. پلیس تلاش می‌کند تا دلیل جنایت هولناک امروز در استان خوزستان را کشف کند.

ظهر امروز صدای تیراندازی در شهر شیبان استان خوزستان اهالی آن منطقه را به وحشت انداخت. پلیس تلاش می‌کند تا دلیل جنایت هولناک امروز در استان خوزستان را کشف کند.

طبق اعلام شاهدان عینی، مردی میانسال پس از کشتن ۳ عضو خانواده ‌اش با شلیک گلوله از محل متواری می‌شود.

بنا بر اعلام رئیس مرکز مدیریت و حوادث استان خوزستان، نیرو‌های امدادی پس از حضور در محل با جسد زنی میانسال و دختر و پسری جوان روبرو شدند.

گفته می‌شود، قاتل توسط یکی از بستگان نزدیکش به پلیس تحویل داده شد و هنوز علت این جنایت معلوم نشده است.