آخرین وضعیت فیلم‌های هنر و تجربه در رقابت جشن خانه سینما
آخرین وضعیت فیلم‌های هنر و تجربه در رقابت جشن خانه سینما

کمال تبریزی درباره آخرین وضعیت حضور فیلم‌های هنر و تجربه در رقابت جشن خانه سینما  گفت، فقط فیلم‌هایی که دارای پروانه نمایش سینمایی هستند، می‌توانند در این رقابت شرکت کنند. دبیر جشن خانه سینما در عین حال مطرح کرد، به نظر من فیلم‌های با پروانه ویدیویی که کیفیت سینمایی دارند هم می‌توانستند در جشن شرکت […]

کمال تبریزی درباره آخرین وضعیت حضور فیلم‌های هنر و تجربه در رقابت جشن خانه سینما  گفت، فقط فیلم‌هایی که دارای پروانه نمایش سینمایی هستند، می‌توانند در این رقابت شرکت کنند.

دبیر جشن خانه سینما در عین حال مطرح کرد، به نظر من فیلم‌های با پروانه ویدیویی که کیفیت سینمایی دارند هم می‌توانستند در جشن شرکت کنند اما شورای سیاستگذاری جشن با این نظر مخالفت کردند.
او در پاسخ به اینکه چرا شورای سیاستگذاری مخالفت کرد؟ گفت: به این دلیل که تمایل نداشتند در بحث ارزیابی فیلم‌های هنر و تجربه بدین شکل وارد شوند و صرفا علاقه‌مند بودند بر اساس یک اشل معین، امکان شرکت این گروه از فیلم‌ها را در جشن به‌وجود آورند.
تبریزی با تاکید دوباره بر اینکه هر فیلمی که در گروه هنر و تجربه پروانه نمایش سینمایی داشته باشد می‌تواند در رقابت جشن سینما شرکت کند، در عین حال تصریح کرد: البته در بازه زمانی مشخص شده در آیین‌نامه باید به نمایش عمومی درآمده باشد.
دبیر جشن خانه سینما همچنین خاطرنشان کرد: در مورد فیلم‌های هنر و تجربه وزارت ارشاد می‌توانست به ما کمک بیشتری بکند.
او در پاسخ به اینکه چه کمکی؟ گفت: می‌توانست از طریق ارزیابی و کارشناسی لازم برای برخی از آنها پروانه سینمایی صادر کند تا امکان شرکت در جشن را داشته باشند چون برخی از فیلم‌های هنر و تجربه پروانه سینمایی دارند.

کمال تبریزی در پاسخ به اینکه مرحله اول داوری‌های جشن به پایان رسید؟ پاسخ داد: نه باید منتظر بود تا نمایش فیلم‌ها در مرحله اول به پایان برسد و بعد از اتمام نمایش، آرای داوران در جلسات مشخص از آنها اخذ خواهد شد.