نیما حسنی نسب پاسخ انتقادات تند کمال تبریزی را داد. به گزارش تیترهنر، در بخشی از یادداشت نیما حسنی نسب در پاسخ به صحبت های کمال تبریزی درباره نقد او و مهرزاد دانش در برنامه میزانسن آمده: 🔹خطای شما در ساخت فیلم بد و متحجر و کوچه علی چپ زنِ “مارموز” به کنار، نقش کلیدی […]

نیما حسنی نسب پاسخ انتقادات تند کمال تبریزی را داد.

به گزارش تیترهنر، در بخشی از یادداشت نیما حسنی نسب در پاسخ به صحبت های کمال تبریزی درباره نقد او و مهرزاد دانش در برنامه میزانسن آمده:

🔹خطای شما در ساخت فیلم بد و متحجر و کوچه علی چپ زنِ “مارموز” به کنار، نقش کلیدی تان در تولید یکی از مخرب ترین تولیدات سینمایی این سالها و اختلال در نظام تولید با پرداخت دستمزدهای نجومی از منابع نامعلوم، بزودی آشکارتر خواهد شد افسوسم اما از این است که چرا در نقد مراعات کردم و در نقد کارگردانِ مارمولک و مارموز نگفتم در مارموز قصد کردید راهنمای چپ بزنید و به راست بپیچید و دیدید که نمی شود. شما نمیتوانید، چون کاراکترِ قدرت خود شماهایید و سخت است که این واقعیتِ تلخ را قبول کنید یاـماجراها را جور دیگری جا بزنید. یک مرور کوتاه روی عکسهای سی سال اخیرتان معلوم میکند این همه تیپپ سازی جورواجور و رنگ به رنگ شدنها چه الگوی خوبی برای گریمور مارموز بوده است.

🔹جالب تر اینکه وقیحانه و حق به جانب نصیحت کرده بودید که نسلهای آتی ما را زیرنظر دارند! اگر اندکی به این حرفتان اعتقاد داشتید، چرا این سالها یزیدوار به جان این سینمای مظلوم افتادید و سالی یک یا دو فیلم بیهوده با سرمایه های بادآورده ساختید و نعل را به میخ گره زدید و هی رنگ عوض کردید و برای یک تکه نان به هر سازِ ناسازِ سیاست و قدرت و جناحها واکنشِ موزون نشان دادید؟ چرا همیشه همه جا بودید و هستید و جای بزرگان قدیم و استعدادهای جدید را تنگ کردید؟

🔹راستی اگر تلویزیون را “سیمای میلی” میدانید، چرا سیاههء سریالهای شما اینقدر طولانی است و چرا همین الان فاز نمی دانم چندم سریال عظیم و بودجه خوار “سرزمین کهن” را هم ول کن نیستید؟ اگر ما را برای دریافت حق الزحمهء ناچیز برنامه متهم میکنید، خودتان چرا انبان تان از غارت بودجه ها و ارقام برآورد تلویزیون پُر نمیشود و دودستی به این سفره چسبیدید و بودجه سیمای میلی را “میل” میکنید و سیری ندارید؟ کارنامه من و مهرزاد دانشِ عزیز که شفاف و حسابمان پاک است، شمایید که از محاسبه باک دارید و هنوز مانده تا بخاطر این همه سال حضورِ مداوم در باندها و دارودسته های ناسالم سینمای رانتی و تولید پروژهء مشکوک و عجیبِ “ما همه با هم هستیم” به دادگاهِ وجدان عمومی و محضر قضاوتِ واقعی سینما بروید، و من آن روز را انتظار میکشم، حتی اگر نباشم.