سریال طنز اینترنتی «نعلبکی» به کارگردانی مهدی طبیبی این روزها در مرحله پیش تولید قرار دارد.

سریال طنز اینترنتی «نعلبکی» به کارگردانی مهدی طبیبی این روزها در مرحله پیش تولید قرار دارد.

به گزارش هفت هنر، سریال طنز «نعلبکی» که قرار است به زودی کلید بخورد این روزها مراحل پیش تولید را می‌گذراند.

در این سریال محمد جعفر صفاری نویسندگی، مهدی طبیبی کارگردانی و محمد امین مهدی نژاد تهیه کنندگی کار را بر عهده دارند.

«نعلبکی» که قرار است از اواخر اسفند تا فروردین و اردیبهشت ماه ۹۶ به صورت اینترنتی عرضه شود، به زودی کلید می‌خورد و فضایی کمدی و انتقادی در باب مسایل اجتماعی دارد.

قصه «نعلبکی» در لوکیشنی می‌گذرد که شش شخصیت در کنار هم زندگی می‌کنند و اتفاقاتی برایشان رخ می‌دهد.