کیهان: تلویزیون سرودملی صهیونیستها را پخش می کند، به جانباز مدافع حرم اجازه حرف زدن نمی دهد
کیهان: تلویزیون سرودملی صهیونیستها را پخش می کند، به جانباز مدافع حرم اجازه حرف زدن نمی دهد

کیهان نوشت:یک جانباز مدافع حرم که به برنامه شب یلدای شبکه اول سیما دعوت شده بود، حرفهایش به بهانه « شب یلدا بودن» توسط مجری قطع شد. این در حالی بود که توقع می‌رفت دست کم به اندازه مهمانان دیگر- بازیگران سینما – به جانباز راه دفاع از حرم که با وجود درد و با ویلچر به برنامه آمده بود، وقت داده شود.

کیهان نوشت:یک جانباز مدافع حرم که به برنامه شب یلدای شبکه اول سیما دعوت شده بود، حرفهایش به بهانه « شب یلدا بودن» توسط مجری قطع شد. این در حالی بود که توقع می‌رفت دست کم به اندازه مهمانان دیگر- بازیگران سینما – به جانباز راه دفاع از حرم که با وجود درد و با ویلچر به برنامه آمده بود، وقت داده شود.

بی‌توجهی به این جانباز تا حدی بود که به گفته یکی از مجریان سیما، موجب دل‌شکستگی وی شده است!
متاسفانه سپردن سکان برنامه‌سازی به عناصر بی‌نسبت با انقلاب و در عین حال به دور از تخصص و تعهدات حرفه‌ای و برآمده از رابطه و خاصه اوامر حامیان مالی گاه فاجعه آفرین است و موجب سلب اعتماد مردم متدین به رسانه ملی می‌شود.
مدتی پیش در مسابقه‌ای از شبکه سوم سیما، یک موسیقی عبری که به عنوان سرودی ملی- صهیونیستی مشهور است، پخش شد که این نشان از ناآگاهی و غیرحرفه‌ای بودن تهیه‌کننده و عوامل برنامه داشت.