کیهان به همکاری پرستویی با یغما گلرویی اعتراض کرد
کیهان به همکاری پرستویی با یغما گلرویی اعتراض کرد

روزنامه کیهان نوشت: روز گذشته خبرگزاری‌ها از تولید یک اثر شعر و موسیقی با همکاری ترانه‌سرایی که سابقه همکاری با خواننده مرتد دارد توسط سازمان اوج خبر دادند!

روزنامه کیهان نوشت: روز گذشته خبرگزاری‌ها از تولید یک اثر شعر و موسیقی با همکاری ترانه‌سرایی که سابقه همکاری با خواننده مرتد دارد توسط سازمان اوج خبر دادند!

در این خبرها آمده است: با حمایت سازمان هنری رسانه‌ای «اوج» دو موزیک ویدیو با دکلمه پرویز پرستویی بازیگر و با ترانه سرایی یغما گلرویی منتشر می‌شود.

این خبر درحالی منتشر شده که ترانه سرای مذکور، سابقه همکاری با خواننده‌های ضدانقلاب و همچنین یکی از خواننده‌های ضددین و مرتد را دارد. همچنین برخی از ترانه‌های وی هیچ بار ارزشی ندارد و مملو از ناسزا و کلمات رکیک است.جای سوال است که چرا به رغم درخشش شاعران متعهد و انقلابی درحالی که بسیاری از این طیف شاعران مهجور و مظلوم قرار دارند، سازمان اوج تصمیم به دادن بودجه خود به یک ترانه سرای ضدانقلاب را دارد؟

کیهان امیدوار است که اوج به عنوان نهادی ارزشی هر چه زودتر در همکاری خود با این ترانه‌سرا، تجدید نظر کند. گفتنی است، این قبیل هنرمندان هتاک، برعکس تصور عمومی، همواره مایل به همکاری با نهادهای انقلابی و ارزشی هستند. زیرا به این شیوه، هم ازمزایای مادی آن بهره مند می‌شوند و هم در جهت تحریف مشی نهادهای یاد شده، جای پایی می‌یابند.