کودکان فقیر بریتانیایی به روایت شبکه پرس تی وی
کودکان فقیر بریتانیایی به روایت شبکه پرس تی وی

«فقر کودک در بریتانیا» (Child Poverty in Britain) از مستندهای تولیدی شبکه پرس تی وی است که شرایط زندگی سه کودک فقیر از سه خانواده مختلف در بریتانیا را به تصویر می کشد.

«فقر کودک در بریتانیا» (Child Poverty in Britain) از مستندهای تولیدی شبکه پرس تی وی است که شرایط زندگی سه کودک فقیر از سه خانواده مختلف در بریتانیا را به تصویر می کشد.

به گزارش تیتر هنر به نقل از روابط عمومی شبکه پرس تی وی، مستند «فقر کودک در بریتانیا» به کارگردانی پروانه سعیدی محصول سال ۲۰۱۳ شبکه پرس تی وی است و فقر کودکان و افزایش روزافزون آنها در بریتانیا را مورد بررسی قرار می دهد. این مستند به بررسی مسئله صرف هزینه های هنگفت از سوی دولت بریتانیا در جنگ های افغانستان، عراق و لیبی و در مقابل عدم تخصیص بودجه برای از بین بردن فقر کودکان و بیان نظرات کارشناسان و مردم در این مورد می پردازد.

مخاطبان شبکه پرس تی وی همراه با دوربین این مستند با سه خانواده که کودکان آنها در شرایط مختلفی از سطح فقر در بریتانیا زندگی می کنند، آشنا می شوند. در یکی از خانواده ها، مادر دچار بیماری است و پدر مجبور است برای سرپرستی از کودکان ساعات کاری خود را کم کند. این مسئله به درآمد آنها لطمه زده و در نتیجه خانواده و به ویژه کودکان آنها را دچار مشکل کرده است.

در ادامه مستند «فقر کودک در بریتانیا» با خانواده تک والدی آشنا می شویم که کودکی خردسال دارد و به دلیل شرایط ساعات کاری و عدم توانایی در نگهداری کودک خود مجبور است با کمک های اندک دولت زندگی کند که این مسئله تاثیرات منفی زیادی روی زندگی این خانواده و به ویژه تغذیه و شرایط رشد کودک آن گذاشته است.

بخش بعدی این مستند زندگی خانواده دیگری را به تصویر که از مهاجرین و تک والد است که چهار کودک و نوجوان خود را در شرایط سختی سرپرستی می کند. بچه ها و جوانان این خانواده با درک شرایط زندگی خود از بسیاری از حداقل های زندگی محروم هستند.

مستند «فقر کودک در بریتانیا» امروز پنجشنبه ۲۳ و فردا جمعه  ۲۴ آذر ماه در ۲ قسمت ۲۵ دقیقه ای از شبکه پرس تی وی پخش می شود. بیننده این مستند در ساعات ۰۹:۰۰ ، ۱۵:۰۰ ، ۲۱:۰۰ و ۰۱:۰۰ به وقت تهران باشید.