کنسرت ناگفته استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری تمدید شد
کنسرت ناگفته استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری تمدید شد

کنسرت ناگفته استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری در پی استقبال پرشور هنردوستان برای سه روز دیگر تمدید شد. به گزارش هفت هنر کنسرت استاد شهرام ناظری وحافظ ناظری که قرار بود ۱۳ و ۱۴ مرداد در محوطه فضای باز برج میلاد برگزار شود برای سه روز دیگر هم تمدید شد. کنسرت فصل نو “ناگفته” […]

کنسرت ناگفته استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری در پی استقبال پرشور هنردوستان برای سه روز دیگر تمدید شد.
به گزارش هفت هنر کنسرت استاد شهرام ناظری وحافظ ناظری که قرار بود ۱۳ و ۱۴ مرداد در محوطه فضای باز برج میلاد برگزار شود برای سه روز دیگر هم تمدید شد.

کنسرت فصل نو “ناگفته” استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری در تاریخ های ۱۵، ۲۰ و ۲۱ مرداد تمدید شده و علاقمندان می توانند برای حضور در این برنامه بلیت های خود را تهیه کنند.

به دلیل استقبال پرشور هنردوستان کنسرت استاد شهرام ناظری و پسرش برای این سه روز هم تمدید شد تا علاقمندان فضای جدید را در روند اجرای فصل نو “ناگفته” شاهد باشند.

به طور یقین طراحی های ویژه یکی از موارد قابل توجهی است که در کنسرت های ناگفته شهرام و حافظ ناظری به چشم می خورد.

کنسرت استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری ۱۳،‌۱۴،‌۱۵،‌۲۰و ۲۱ مرداد ساعت ۲۱ به همت موسسه صوت آوای هنر در برج میلاد برگزار می شود.