کنسرت صادقی در برج میلاد
کنسرت صادقی در برج میلاد

شهاب صادقی، نخستین کنسرت سال ۱۳۹۶ گروه خود را ۳۱ فروردین در سالن اصلی برج آزادی روی صحنه می‌برد.

شهاب صادقی، نخستین کنسرت سال ۱۳۹۶ گروه خود را ۳۱ فروردین در سالن اصلی برج آزادی روی صحنه می‌برد.

به گزارش هفت هنر گروه موسیقی شهاب صادقی که از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در سبک موسیقی هارد راک آغاز کرده است، تنها به اجرای آثار بزرگان سبک راک در جهان بسنده نمی‌کند و خود نیز به خلق آثار جدید و اجرای آنها می‌پردازد.

شهاب صادقی (گیتار الکتریک)، کورش زراندوز (گیتار الکتریک)، محمدرضا دلاوری (گیتار باس) و آریا ارسدی (درامز) اعضای گروه هستند و قرار است در این کنسرت هفت قطعه از آلبوم در حال ضبط خود را به همراه تنظیم الکتروهارد راک اجرا کنند.

کنسرت گروه موسیقی شهاب صادقی، ۳۱ فروردین از ساعت ۲۰:۳۰ در سالم اصلی برج آزادی برگزار می‌شود.