کتابی درباره‌ی متفکران صفوی به قلم محقق بریتانیایی
کتابی درباره‌ی متفکران صفوی به قلم محقق بریتانیایی

اندرو نیومن، مورخ و نویسنده‌ی بریتانیایی کتابی با عنوان «متفکران صفوی» نوشته که در آن به نقش ایران در آستانه‌ی دوره‌ی مدرن پرداخته است.

اندرو نیومن، مورخ و نویسنده‌ی بریتانیایی کتابی با عنوان «متفکران صفوی» نوشته که در آن به نقش ایران در آستانه‌ی دوره‌ی مدرن پرداخته است.
تصویری از رضا عباسی، نقاش مشهور دوره‌ی صفوی، که شاگردش پس از مرگ او کشید

به گزارش هفت هنر  اندرو نیومن در کتاب خود زندگی و دستاوردهای چهره‌های اندیشمند ایرانی در دوره‌ی صفوی را تحلیل کرده است.

از جمله متفکرانی که او به نقش‌شان در آستانه‌ی دوران مدرن پرداخته اسکندر بیگ، منشی و مورخ معروف دوره‌ی صفوی است که دوره‌ی چند شاه از شاهان سلسله‌ی صفوی را درک کرد.

کتاب معروف او با عنوان «تاریخ عالم‌آرای عباسی» کتابی درباره‌ی تاریخ پادشاهان صفوی از زمان شاه اسماعیل یکم تا پایان پادشاهی شاه عباس یکم است.

از دیگر چهره‌هایی که اندرو نیومن معتقد است در دگرگونی تفکر در ایران نقش عمده‌ای داشته رضا عباسی، مشهورترین نقاش زمان شاه عباس صفوی است.

رضا عباسی سال ۱۶۳۵ درگذشت و نوآوری‌های او در زمینه‌ی نقاشی این هنر را وارد فضای تازه‌ای کرد. عباسی بخش قابل توجهی از نقاشی‌های خود را روی دیوار‌ها و سقف‌های اماکن سلطنتی می‌کشید.

میرداماد، شیخ بهایی و محمدباقر مجلسی دو چهره‌ی دیگری هستند که در کتاب «متفکران صفوی» به تفصیل از آنها صحبت شده است.

کتاب «متفکران صفوی» قرار است نوامبر سال جاری میلادی توسط انتشارات دانشگاه ادینبرو منتشر شود.

از اندرو نیومن که سال‌هاست در دانشگاه ادینبرو اسکاتلند به تحقیق درباره‌ی تاریخ ایران و اسلام مشغول است آثار دیگری هم در زمینه‌ی دوره‌ی صفویه منتشر شده است.

دانشگاه ادینبرو سال ۱۵۸۳ تاسیس شده‌ و بخش شرق‌شناسی آن چندین دهه است که فعالیت مستمر دارد.

سه سال پیش کتابی از اندرو نیومن با عنوان «ایران عصر صفوی، نوزایی امپراتوری ایران» با ترجمه‌ی بهزاد کریمی در ایران منتشر شده بود.