کاندیداها امکان تبلیغ در نمایشگاه کتاب را دارند
کاندیداها امکان تبلیغ در نمایشگاه کتاب را دارند

قرار است در زمان باقیمانده به نمایشگاه کتاب برنامه‌های لازم درمورد چگونگی استفاده از فضای انتخاباتی نمایشگاه برای کتاب اندیشیده شود. قائم‌مقام نمایشگاه هم می‌گوید: هم‌پوشانی زمان انتخابات و نمایشگاه کتاب را درنظر داشته‌ایم و شورای سیاست‌گذاری با علم بر همین موضوع؛ زمان برگزاری نمایشگاه کتاب سال ۹۶ را تعیین کرده‌است.

قرار است در زمان باقیمانده به نمایشگاه کتاب برنامه‌های لازم درمورد چگونگی استفاده از فضای انتخاباتی نمایشگاه برای کتاب اندیشیده شود. قائم‌مقام نمایشگاه هم می‌گوید: هم‌پوشانی زمان انتخابات و نمایشگاه کتاب را درنظر داشته‌ایم و شورای سیاست‌گذاری با علم بر همین موضوع؛ زمان برگزاری نمایشگاه کتاب سال ۹۶ را تعیین کرده‌است.

به گزارش هفت هنرسی‌امین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که اردیبهشت ماه سال آینده (۹۶) برگزار می‌شود، ازنظر زمانی با روزهای داغ انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری هم‌پوشانی دارد. به نظر می‌رسد هر دو رویداد سیاسی و فرهنگی مهم سال آینده تاثیر خاصی روی یکدیگر خواهند داشت و از آنجا که حتی در سال‌های غیرانتخاباتی هم معمولا رفت و آمد سیاسیون به نمایشگاه کم نبوده، در روزهای مشترک تبلیغات انتخاباتی و نمایشگاه کتاب هم فضاهای پرشور را رقم زد. باید دید آیا مدیران نمایشگاه کتاب چنین فرصتی را به کاندیداهای انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری خواهند داد.

مناظرات داغ سیاسی و انتخاباتی در شهرآفتاب

امیرمسعود شهرام‌نیا (قائم‌مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران)درباره برنامه احتمالی نمایشگاه کتاب در موضوعات مرتبط با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، گفت: برخی روزهای نمایشکاه کتاب سی‌ام در سال ۹۶ با ایام تبلیغات رسمی انتخاباتی ریاست‌جمهوری همپوشانی دارد. البته این اتفاق مسبوق به سابقه هم بوده و در دوره‌های دیگر نمایشگاه نیز ایام انتخابات و برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به یکدیگر نزدیک بوده‌اند که طبیعتا نمایشگاه کتاب تحت تاثیر فضای انتخاباتی قرار داشته؛ گویا امسال هم همین‌طور است.

شهرام‌نیا افزود: درواقع کلیت ماجرا و هم‌پوشانی زمان انتخابات و نمایشگاه کتاب را درنظر داشته‌ایم و شورای سیاست‌گذاری هم با علم به همین موضوع زمان برگزاری نمایشگاه کتاب سال ۹۶ را تعیین کرده است.

او سپس درباره اینکه باید منتظر چه میزان از تاثیرگذاری فضای سیاسی و انتخاباتی در سی‌امین دوره نمایشگاه کتاب باشیم، اظهار داشت: مطمئنا رفت و آمدهای چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی در این دوره از نمایشگاه بیشتر از سال‌های غیرانتخاباتی خواهد بود اما تصور نمی‌کنم که هم‌پوشانی برخی روزهای تبلیغات رسمی انتخابات؛ مشکلی در روند برگزاری نمایشگاه کتاب ایجاد کند. محدودیت‌های ما برای بحث تبلیغات و فضای سیاسی نیز صرفا در چارچوب قوانین انتخاباتی و زمان قانونی تبلیغات وجود دارد.

قائم‌مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ادامه داد: منظور از چارچوب قانون انتخابات این است که در روزهایی که تبلیغات ممنوع است طبعا در فضای نمایشگاه کتاب هم این محدودیت زمانی اعمال می‌شود و ما هم مراعات خواهیم کرد. همچنین دقت داریم از امکانات دولتی برای تبلیغات در سطح نمایشگاه کتاب استفاده نشود.

مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی اضافه کرد: قطعا برنامه‌هایی برای کمک به شور و حال انتخاباتی در نمایشگاه کتاب سی‌ام مدنظر داریم اما جزئیات و کم و کیف این برنامه‌ها و اینکه چگونه اجرایی و عملی شوند تا هیچ تخطی از قانون اتفاق نیفتد هم باید در شورای سیاست‌گذاری بررسی شود. احکام مدیران کمیته‌های نمایشگاه به تازگی صادر شده و آن کمیته‌هایی که در این حوزه برنامه‌هایی دارند باید پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا در شورای سیاست‌گذاری مورد ارزیابی قرار بگیرد و نهایتا هم برای اجرا مصوب شود.

شهرام‌نیا در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزاری مناظرات انتخاباتی در نمایشگاه کتاب نیز گفت: فکر نمی‌کنم با رعایت ضوابط قانونی حتی برای برگزاری مناظره انتخاباتی مشکلی در نمایشگاه کتاب و مخصوصا فضای باز شهرآفتاب داشته باشیم. حتما هم هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهیم تا مناظرات یا برنامه‌های انتخاباتی دیگر مطابق با ضوابط و قوانین پیش بروند.

او همچنین متذکر شد: تصور می کنم نمایشگاه کتاب با فضای انتخاباتی نه تنها به مشکلی برنمی‌خورد، بلکه این فضا می‌تواند به شور و حال انتخابات و خود نمایشگاه هم کمک کند. ما هم تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی و رعایت قوانین انتخاباتی از هر حاشیه‌ای که به اصل و متن نمایشگاه کتاب صدمه‌ای وارد می‌کند دور باشیم.

تریبون انتخاباتی نمایشگاه کتاب و افزایش توجهات به نشر

همایون امیرزاده (سخنگوی شورای سیاست‌گذاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران) نیز با تاکید بر سابقه هم‌زمانی روزهای نمایشگاه کتاب و انتخابات، تصریح کرد: حتما در زمان باقیمانده به نمایشگاه کتاب تدابیر و برنامه‌های لازم در مورد چگونگی استفاده از فضای انتخاباتی نمایشگاه برای کتاب و نشر کشور اندیشیده می‌شود.

امیرزاده تاکید کرد: قطعا می‌توان از تریبونی که فضای انتخاباتی به نمایشگاه کتاب می‌آورد برای بهبود شرایط کتاب و نشر کمک گرفت. اهالی سیاست تلاش می‌کنند از تریبون نمایشگاه نیز برای انتقال برنامه‌ها و نظرات خود استفاده کنند، اما دست‌اندرکاران فرهنگی هم می‌توانند با تکیه بر همین تریبون توجهات را به کتاب و کتابخوانی جلب کنند. تمام این موارد و نوع مواجه نمایشگاه با بسامدهای سیاسی و انتخاباتی در شورای سیاست‌گذاری بررسی می‌شود.