پلیس زن جوان را وادار به در آوردن مایوی اسلامی در ساحل فرانسه کرد+عکس
پلیس زن جوان را وادار به در آوردن مایوی اسلامی در ساحل فرانسه کرد+عکس

زن جوانی به اتهام پوشیدن مایوی اسلامی توسط پلیس فرانسه جریمه شد و به اجبار مایوی خود را درآورد.

زن جوانی به اتهام پوشیدن مایوی اسلامی توسط پلیس فرانسه جریمه شد و به اجبار مایوی خود را درآورد.

پلیس زن جوان را وادار به در آوردن مایوی اسلامی در ساحل فرانسه کرد+عکس

 زن جوانی به اتهام پوشیدن مایوی اسلامی توسط پلیس فرانسه جریمه شد و به اجبار مایوی خود را درآورد.بدنبال رفتار خشونت آمیز ۴ افسر یک زن به اجبار مایوی اسلامی اش را در ساحلی در نیس فرانسه از تن خارج کرد. عملکرد پلیس فرانسه بدنبال ممنوعیت جدید بحث برانگیز دولت این کشور در خصوص پوشش بورکینی « بورکینی مایویی است که بدن و موها را می پوشاند تا زنان مسلمان بتوانند به راحتی شنا کنند.» رخ داده است. زن که با دخترش در ساحلی در نیس به اتهام پوشش اسلامی در محاصره ۴ افسر پلیس با باطوم و اسلحه قرار گرفته بود در حالی که گریه می کرد مجبور به درآوردن مایوی اسلامی خود و دخترش شد. پلیس ضمن صدور جریمه برای این زن برای پوشیدن لباس شنای اسلامی، در مورد قانون پوشش جدید در ساحل هشدار داد. روز سه شنبه مادر ۳۴ ساله که صاحب ۲ فرزند است در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اذعان داشته به رغم اینکه حداقل ۳ نسل از خانواده وی شهروند فرانسه محسوب می شوند در ساحل برای پوشیدن بورکینی جریمه شده است. در حال حاضر این قانون که توسط دولت فرانسه تصویب شده به دلیل اعتراض فعالان حقوق بشر به چالش کشیده شده و فعالان خواستار تجدیدنظر درخصوص این ممنوعیت شده اند. طبق قانون جدید، مقامات فرانسوی پوشیدن مایوی اسلامی را در چندین شهر فرانسه ممنوع اعلام کردند. مقامات فرانسوی این ممنوعیت را مرتبط با حملات تروریستی اخیر در این کشور عنوان کردند.