پلیس آلمان زنی را در فرودگاه مجبور به شیر دادن کرد
پلیس آلمان زنی را در فرودگاه مجبور به شیر دادن کرد

زنی می‌گوید که ماموران امنیتی فرودگاه فرانکفورت پس از آن که به دستگاه شیردوش همراه او مشکوک شدند، او را واداشتند که پستانش را فشار دهد تا ثابت کند شیر می‌دهد.

زنی می‌گوید که ماموران امنیتی فرودگاه فرانکفورت پس از آن که به دستگاه شیردوش همراه او مشکوک شدند، او را واداشتند که پستانش را فشار دهد تا ثابت کند شیر می‌دهد.

گایاتیری بوز، اهل سنگاپور، به بی‌بی‌سی گفته است که این اتفاق برایش تحقیرکننده بوده و او رسما علیه پلیس شکایت می‌کند.

خانم بوز پنجشنبه گذشته به تنهایی از فرانکفورت راهی پاریس بود که ماموران امنیتی متوقفش کردند. به گفته او از آنجایی که دستگاه شیردوش همراه داشت اما فرزندش همراهش نبود پلیس به او مشکوک شد.

به گفته او ماموران با لحنی مشکوک به او گفتند: “تو بچه شیر می‌دهی؟ خب بچه‌ات کجا است؟ بچه سنگاپور است؟”

خانم بوز می‌گوید ماموران حرف او را که وسیله همراهش دستگاه شیردوش است باور نکردند و با ضبط پاسپورتش او را برای بازجویی به اتاقی بردند.

به گفته خانم بوز مامور زن در اتاق بازجویی به او گفت که ثابت کند شیر می‌دهد و از او خواست پیراهنش را بالا زده و پستانش را نشان بدهد. بعد از آن هم مامور از او خواسته که پستانش را فشار دهد تا از آن شیر بیاید.

خانم بوز گفته است: “شوکه بودم. تنها بودم و نمی‌دانستم اگر بخواهند برایم دردسر درست کنند چه می‌شود. فقط موقعی که از اتاق بیرون آمدم فهمیدم چه اتفاقی افتاده. به گریه افتادم و خیلی حالم بد بود.”

پلیس آلمان از رد یا تایید ادعای خانم بوز خودداری کرده اما گفته چنین کاری جزو روال بازرسی نیست.