پر فروش ترین کتاب سال ۲۰۱۶ در کتاب فروشی ها
پر فروش ترین کتاب سال ۲۰۱۶ در کتاب فروشی ها

پرفروش‌ترین کتاب جهان در سال ۲۰۱۶ تحت عنوان «وقتی نفس هوا می‌شود» اثر پال کلایتی در ایران ترجمه و منتشر شد.

پرفروش‌ترین کتاب جهان در سال ۲۰۱۶ تحت عنوان «وقتی نفس هوا می‌شود» اثر پال کلایتی در ایران ترجمه و منتشر شد.

به گزارش هفت هنر، نشر میلکان کتاب «وقتی نفس هوا می‌شود» اثر پال کلایتی را که عنوان پرفروش‌ترین کتاب سال ۲۰۱۶ در جهان را نیز برخود دارد با ترجمه ساناز کریمی منتشر کرد.

وقتی نفس هوا میشود روایت واقعیت مشترک زندگی همه انسانهاست؛ روبهرویی با مرگ. کتابی که رویارویی با این حقیقت را در مقابل دیدگان و ذهنهای جستجوگر قرار میدهد.

پزشک فوقتخصص مغز و اعصابی که در بهترین نقطه زندگیاش میفهمد سرطان پیشرفته ریه دارد. این کتاب داستان مواجهی پال کلانثی با مرگ است، کسی که عاشق شعر است و ادبیات، به ناگاه خود را در برابر مرگ میبیند.

وقتی نفس هوا میشود داستان تأثیرگذار زندگی دکتر کلانِثی است. جراح مغز و اعصابی که همواره فکر درک معنای زندگی با حضور مرگ می باشد. کسی که به واسطه حرفهاش شاهد تولدها و مرگهاست، میکوشد طبیعت این حقیقت تلخ زندگی را رمزگشایی کند که زندگی مسیرش را تغییر میدهد.

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: یک‌بار دیگر از دکتربودن به بیماربودن رسیدم. از عامل به کسی که عمل رویش انجام میشد، از فاعل به مفعول مستقیم. درست تا زمان بیماری میشد زندگی مرا جمع خطی انتخابهایم دانست. مثل مدرن‌ترین داستانها، که سرنوشت یک شخصیت به اعمال انسانی خودش و دیگران بستگی دارد.

 گلوسستر در شاه لیر، شاید از سرنوشت انسان بهمثابه‌ی «مگسهایی برای پسران شرور» گلایه کند، اما غرور کاذب شاه لیر قسمت تأثیرگذار نمایشنامه را خلق میکند. از عصر روشنگری به بعد، فرد در مرکز صحنه نمایش قرار گرفت، اما حالا من در دنیای دیگری زندگی میکردم، دنیایی کهن‌تر. جایی که اعمال انسان در برابر نیروهای فوق بشری رنگ میبازند. دنیایی که بیشتر شبیه تراژدیهای یونانی بود تا درام‌های شکسپیر. هیچ تلاشی برای رهایی ادیپوس و والدینش از سرنوشت کارساز نیست. تنها راه دسترسی‌شان به نیروهایی که زندگی آن‌ها را کنترل میکنند، از طریق آورندگان وحی و پیشگویان است، یعنی کسانی که آینده‌بینیای الهی دارند. چیزی که به‌دنبالش آمده بودم برنامه درمانی نبود. برای دانستن روشهای پزشکی پیش رو به‌قدر کافی مطالعه کرده بودم، بلکه دنبال آرامش خردی الهام‌شده بودم.

این کتاب در چاپ نخست و با قیمت ۱۴ هزار تومان منتشر شده است.