پرکارترین نمایش نامه نویس سال ۹۵ کیست؟
پرکارترین نمایش نامه نویس سال ۹۵ کیست؟

محمد چرمشیر با هفت نمایشنامه «باغبان مرگ» ، «دیابولیک رومئو و ژولیت» ، «خانه ای در انتهای خیابان بهار»، «همه چیز می گذرد، تو نمی گذری» ، «شیش و بش»، «باد اسب است» و «کبوتری ناگهان» پرکارترین نمایشنامه نویس سال ۹۵ لقب گرفت.

محمد چرمشیر با هفت نمایشنامه «باغبان مرگ» ، «دیابولیک رومئو و ژولیت» ، «خانه ای در انتهای خیابان بهار»، «همه چیز می گذرد، تو نمی گذری» ، «شیش و بش»، «باد اسب است» و «کبوتری ناگهان» پرکارترین نمایشنامه نویس سال ۹۵ لقب گرفت.

به گزارش هفت هنر پرکارترین هنرمندان عرصه تئاتر کشور در رشته های گوناگون با پایان یافتن سال ۹۵ معرفی شدند.
از میان ۲۸۵ نمایشنامه نویس داخلی و خارجی که آثارشان در سالن های تئاتر تهران به روی صحنه رفته اند، هفت نمایشنامه «باغبان مرگ» ، «دیابولیک رومئو و ژولیت» ، «خانه ای در انتهای خیابان بهار»، «همه چیز می گذرد، تو نمی گذری» ، «شیش و بش»، «باد اسب است» و «کبوتری ناگهان» از آثار محمد چرمشیر بوده و به این ترتیب ، وی به عنوان پرکارترین نویسنده تئاتر در سال ۹۵ معرفی می شود.
همچنین سیروس همتی با به روی صحنه رفتن  ۵ نمایشنامه «بر پهنه چشمان مغربی ات» ، «هفت هشتم»، «محال هم ممکن است»، «صبح بخیر» و «کلارینت » از آثارش در رتبه دوم این رده بندی قرار می گیرد. برتولت برشت  نویسنده نمایشنامه های «ننه دلاور و فرزندانش»، «استثنا و قاعده»، «گالیله» و «آدم آدم است» نیز، تنها نویسنده خارجی است که ۴ اثر از او در سالن های تئاتر تهران رنگ اجرا دیده است، به این ترتیب وی به عنوان سومین نمایشنامه نویس پرکار سال ۹۵ معرفی می شود.