پرویز پرستویی به ناداوری در حق بهداد سلیمی واکنش نشان داد
پرویز پرستویی به ناداوری در حق بهداد سلیمی واکنش نشان داد

پرویس پرستویی با انتشار یادداشتی؛ به ناداوری در حق بهداد سلیمی اعتراض کرد. به گزارش هفت هنر؛ پرویز پرستویی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: بهداد جان می‌دانم چه زجرهایی کشیدی، به خوبی در حافظه‌ام نقش بسته است آن همه درد کشیدن‌ها و فریادهایت. با عصا می‌آمدی. با درد و فریاد اما امید. تخت […]

پرویس پرستویی با انتشار یادداشتی؛ به ناداوری در حق بهداد سلیمی اعتراض کرد.

به گزارش هفت هنر؛ پرویز پرستویی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

بهداد جان می‌دانم چه زجرهایی کشیدی، به خوبی در حافظه‌ام نقش بسته است آن همه درد کشیدن‌ها و فریادهایت. با عصا می‌آمدی. با درد و فریاد اما امید. تخت به تخت هم شاهد بودم تحمل می‌کردی تا امروز را بار دیگر معنا کنی و پولاد سخت و سرد را شرمنده‌ی غیرتت. آن روزها در کلینیک فیزیوتراپی دکتر نوروزی زانوی جراحی شده‌ات را محکوم به غیرت کرده بودی تا همت کند و بار دیگر پرصلابت کیلو کیلو کوه را بر دستانت بالای سر ببری.

شصت و چهار جلسه شاهد بودم چه مرامت‌ها کشیدی تا به امروز برسی پهلوانی کردی قهرمان و دم نزدی.

حال بار دیگر با آن همه پولاد سخت که مغلوب غیرتت شد بر دوش هموطنانی قرار داری که عشق به تو را خوب بلدند نجوا و تفسیر کنند. شیر مادر حلالت پهلوان که دلها را با جنگیدن شاد کردی و لبخند را با غیرت هدیه.

درود به شرافت دکتر سهراب کیهانی که علمش را به کار بست تا تیغ جراحی‌اش یکبار دیگر باعث شود در آوردگاه المپیک، ایرانی غرورش را با تو معنا کند.

درود به شرافت دکتر نوروزی که ماه‌ها برایت عشق گذاشت و خانم محمدی که تلاش کرد خم به ابرویت نیاید.

بهداد عزیزم پرواز با پرواز شروع نمی‌شود؛ به تاملی به ایستادنی و به سکوتی و به اراده‌ای در پس سختی‌ها…

و تو پهلوان سر به زیر ایران خوب راه و رسم پرواز را آموخته‌ای.

پرواز و بزرگی دوباره‌ات به تو و همسرت و خانواده‌ات و دکتر کیهانی و دکتر نوروزی و خانم محمدی و همت و غیرت و تلاشت مبارک و خوش.