پروانه ساخت پنج فیلم صادر شد
پروانه ساخت پنج فیلم صادر شد

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه چهارم دی با ساخت پنج فیلمنامه موافقت کرد.

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه چهارم دی با ساخت پنج فیلمنامه موافقت کرد.

 به گزارش هفت هنر، پروانه ساخت پنج فیلمنامه «همه چی عادیه»، «همسایه محبوب من»، «کوچه برلن»، «دوپا» و «مریم، خانم آقای نادر» صادر شد.

فیلمنامه‌های «همه چی عادیه» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی محسن دامادی در ژانر اجتماعی‌، «همسایه محبوب من» به تهیه‌کنندگی یوسف صمدزاده‌، کارگردانی حمید رضا صلاحمند و نویسندگی مشترک یوسف صمدزاده و ناهید دیدار در ژانر کمدی اجتماعی‌، «کوچه برلن» به تهیه‌کنندگی علی مصفا‌، کارگردانی محمد(افشین) رضایی و نویسندگی محمد‌صادق گلچین‌عارفی در ژانر تراژدی اجتماعی‌، «دو پا» به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی، کارگردانی و نویسندگی سهیل بیرقی در ژانر اجتماعی و «مریم، خانم آقای نادر» به تهیه‌کنندگی وکارگردانی داود توحید‌پرست و نویسندگی مشترک داود توحیدپرست و علی توحید‌پرست در ژانر کمدی اجتماعی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.