سیستم سرمایشی و تهویه هوای پردیس سینمایی کورش به دلیل آسیب ناشی از حفاری تونل ایستگاه مترو قطع شده، اما سینماهای این مجموعه همچنان دایر است.

سیستم سرمایشی و تهویه هوای پردیس سینمایی کورش به دلیل آسیب ناشی از حفاری تونل ایستگاه مترو قطع شده، اما سینماهای این مجموعه همچنان دایر است.

به گزارش هفت هنر، مارال دوستی مدیر  روابط عمومی پردیس سینمایی کورش با اعلام این خبر گفت: تمام بلیت‌های رزرو شده برای روز پنجشبنه معتبر و سانس فیلم‌ها نیز دایر است. مخاطبانی که تمایل دارند از سیستم سرمایشی و تهویه در این روز استفاده کنند می‌توانند با هماهنگی از طریق تلفن گویای سینما،بلیت روزدیگری را برای خود رزرو کنند.

وی افزود:سیستم سرمایشی و تهویه هوای پردیس کورش به دلیل آسیبی که به متروی محدوده این پردیس سینمایی وارد شده، قطع شده است. مجموعه کورش با در نظر گرفتن سلامت و امنیت مردم این سیستم‌ها را قطع کرده، اما مجموعه تخلیه نشده است. با این حال سینماهای پردیس همچنان دایر است و مخاطبان می‌توانند برای تماشای فیلم به این مجموعه مراجعه کنند.

منبع/ایسنا