پردیس تئاتر تهران میزبان جشنواره‌ی پزشکی!
پردیس تئاتر تهران میزبان جشنواره‌ی پزشکی!

تاریخ پایان اجرای نمایش‌های پردیس تئاتر تهران با توجه به میزبانی این مکان از جشنواره فرهنگی،هنری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مشخص شد

تاریخ پایان اجرای نمایش‌های پردیس تئاتر تهران با توجه به میزبانی این مکان از جشنواره فرهنگی،هنری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مشخص شد.

به گزارش هفت هنر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، هشتمین جشنواره فرهنگی-هنری دانشگاههای علوم پزشکی کشور از تاریخ ۲۵ تا ۳۱ فروردین ماه در پردیس تئاتر تهران به عنوان کاخ جشنواره برگزار خواهد شد.

با توجه به برگزاری این رویداد فرهنگی- هنری دو نمایش”هدیه مرموز” به نویسندگی و کارگردانی “یاسر خاسب” و “نوروزخوانی” به نویسندگی و کارگردانی “جواد انصافی در تاریخ ۲۴ فروردین به اجراهای خود در مجموعه پردیس تئاتر تهران پایان خواهند داد.

نمایش “سایه به سایه” به نویسندگی و کارگردانی “داود فتحعلی بیگی” که این روزها در سالن استاد نصیریان پردیس به روی صحنه است پس از برگزاری هشتمین جشنواره فرهنگی-هنری دانشگاههای علوم پزشکی کشور بار دیگر از تاریخ ۱ تا ۱۵ اردیبهشت در ساعت ۱۹:۳۰ به روی صحنه خواهد رفت.

همچنین نمایش “جادوگر کوچولو” به نویسندگی “هادی حسنعلی” و کارگردانی “فریبا دلیری” که این شب‌ها در تماشاخانه استاد رشیدی به روی صحنه است نیز بعد از توقف موقت اجرا در تاریخ ۲۴ فروردین، بار دیگر در تاریخ ۱ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در ساعت ۱۹:۳۰ به روی صحنه خواهد رفت.

اجرای نمایش‌های مجموعه پردیس تئاتر تهران در سال ۹۶ از تاریخ ۷ فروردین همزمان با روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی آغاز شد.