پدر و مادر «قندیل بلوچ» یکی از دختران مشهور و مدلینگ پاکستان که به دست برادرش به قتل رسیده خواستار اجرای حکم قصاص در ملا عام هستند.

 پدر و مادر «قندیل بلوچ» یکی از دختران مشهور و مدلینگ پاکستان که به دست برادرش به قتل رسیده خواستار اجرای حکم قصاص در ملا عام هستند.

فوزیه عظیم معروف به “قندیل بلوچ” ۲۶ ساله توسط برادرش تحت عنوان “قتل های ناموسی” به جرم انتشار جسورانه عکس های اش در رسانه های اجتماعی و فعالیت در حرفه مدلینگ به قتل رسید. پدر قربانی در گفتگو با رسانه های اجتماعی اذعان داشته پسرش باید در ملا عام به سزای عمل اش برسد. بر اساس گزارش ها، پدر و مادر بلوچ در گفتگو با رسانه ها در روز جمعه از قتل دخترشان توسط پسرشان وسیم عظیم بشدت ابراز ناراحتی کردند و گفتند متهم باید مجازات شود. پدر این دختر گفته است: “روز حادثه تحت تاثیر داروی آرام بخشی که به ما خورانده شده بود در طبقه بالای منزل مان خواب بودیم.” همچنین این پدر اضافه کرده دخترش بسیار مهربان بوده و بهترین دوست وی محسوب می شده، اما پسرش دیوانه است. مادر بلوچ گفته دخترش تمام اسرار زندگی اش را با وی در میان می گذاشته و آنها در کنار رابطه مادر و دختری مانند دو دوست تمام غم و غصه های شان را باهم به اشتراک می گذاشتند. وی افزود آن شب هولناک وی و همسرش به دلیل نوشیدن شیر آغشته به داروی خواب آور به خواب عمیقی فرو رفته بودند و متوجه ماجرا نشده اند. وی می گوید صبح که دخترش را برای صرف صبحانه صدا زده از وی پاسخی نشنیده بنابراین برای بیدار کردن اش به اتاق اش می رود که با جسد بلوچ مواجه می شود. این مادر در توصیف جسد دخترش می گوید تمام صورت قندیل کبود بوده و لب ها و زبان وی نیز سیاه شده بود. بلوچ ۱۴ ژوئیه به دست برادرش “وسیم عظیم” با عنوان قتل های ناموسی کشته می شود. متهم که بعد از قتل در خانه اقوام شان پنهان شده بود در حضور آنها به صراحت و با افتخار به قتل خواهرش اعتراف کرده بود.