واکنش امید زندگانی به درگذشت عارف لرستانی: باورم نمی شود که عارف از میان ما رفته است/ او ورزشکار بود
واکنش امید زندگانی به درگذشت عارف لرستانی: باورم نمی شود که عارف از میان ما رفته است/ او ورزشکار بود

بازیگر “مرد دو هزار چهره” گفت: من باورم نمی شود که عارف از میان ما رفته است. علاوه بر بازی در مجموعه هایی مثل مرد دو هزار چهره من و عارف از خیلی قبل با هم دوست و همراه بودیم.

بازیگر “مرد دو هزار چهره” گفت: من باورم نمی شود که عارف از میان ما رفته است. علاوه بر بازی در مجموعه هایی مثل مرد دو هزار چهره من و عارف از خیلی قبل با هم دوست و همراه بودیم.

به گزارش هفت هنر امید زندگانی درخصوص خبر فوت “عارف لرستانی” گفت: من باورم نمی شود که عارف از میان ما رفته است. علاوه بر بازی در مجموعه هایی مثل مرد دو هزار چهره، من و عارف از خیلی قبل با هم دوست و همراه بودیم. برای بازیگر ورزشکاری مثل عارف این نوع رفتن خیلی عجیب است. او حتی تا قبل از فوت در تیم فوتبال هنرمندان نیز بازی می کرد و سکته قلبی برای لرستانی واژه‌ای واقعاً غریب است.
وی ادامه داد: سوالی که برای من همواره وجود دارد این است که نسلی از بین می رود که تازه موقع شکوفایی اش است و من نمی دانم چرا هنرمندان هر لحظه از میان ما می روند. نبود بستر مناسب زندگی و در کنار این ها مسائل اقتصادی از جمله عواملی هستند که برای هنرمند و روحیه حساس وی همواره خطر آفرین است.

بازیگر سریال مرد دو هزار چهره خاطرنشان کرد: طی سال گذشته هنرمندان بسیاری از میان ما رفته اند و باید دید دلیل اصلی این اتفاق و سیل رفتگان عرصه هنر به چه دلیل است. عارف از بیرون ظاهری کاملاً شاد و سالم داشت. البته آدم از درون دیگران خبر ندارد ولی با این وجود درگذشت عارف بر اثر سکته قلبی باورکردنی نیست. من این ضایعه دردناک را به تمامی اهالی هنر، همچنین خانواده آن عزیز تسلیت عرض می کنم.