هیئت مدیره جدید خانه سینما انتخاب شدند
هیئت مدیره جدید خانه سینما انتخاب شدند

اعضای جدید هیئت مدیره خانه سینما انتخاب شدند.

اعضای جدید هیئت مدیره خانه سینما انتخاب شدند.

به گزارش هفت هنر، مجمع عمومی عادی خانه سینما با دستور کار ۱- استماع و رسیدگی به گزارش عملیاتی- مالی هیئت مدیره و بازرس ۲- اصلاح آیین نامه داوری ۳- انتخاب اعضای هیئت مدیره ۴- انتخاب بازرس، عصر روز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه در تالار سیف اله داد خانه سینما برگزار شد و پس از اجرای بندهای دستور جلسه نامزدهای عضویت در هیئت مدیره معرفی و سپس به صورت کتبی توسط مجمع رای گیری به عمل آمد و پس از اخذ شمارش آراء به ترتیب

۱- فاطمه معتمد آریا

۲- کامران ملکی

۳- مرتضی رزاق کریمی

۴- ابراهیم حقیقی

۵- سید علی قائم مقامی

۶- همایون اسعدیان

۷-روانبخش صادقی

به عنوان اعضای اصلی و

۱-سعید عقیقی

۲-ایمان کرمیان

به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره چهاردهم خانه سینما انتخاب شدند.

همچنین شاپور پور امین به عنوان بازرس اصلی و  سهیل رحیمی به عنوان بازرس علی البدل هیئت مدیره از سوی اصناف برگزیده شدند.

هیئت مدیره جدید در اولین نشست رسمی خود رئیس، نایب رئیس، سخنگو و دبیر را معرفی خواهد کرد.