هوشنگ توکلی: سیاسی کردن سینما به این صنعت آسیب زد
هوشنگ توکلی: سیاسی کردن سینما به این صنعت آسیب زد

روزنامه سیاست روز به نقل از هوشنگ توکلی کارگردان سریال تلویزیونی «مدرس» نوشت:سینما در حوزه سیاست نمی‌تواند جریان‌ساز باشد.

روزنامه سیاست روز به نقل از هوشنگ توکلی کارگردان سریال تلویزیونی «مدرس» نوشت:سینما در حوزه سیاست نمی‌تواند جریان‌ساز باشد.

 متأسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روی سینما فشار زیادی وارد شد و برخی افراد خواستند سینما را سیاسی کنند و همین اتفاق آسیب جدی به سینما وارد ساخت و باعث سرگردانی بخش اعظمی از اهالی سینما و سینماگران شد چراکه اصولاً امروزه ما شاهد آن هستیم که افرادی که در سینما کار می‌کنند حضور جدی در جریان‌ها و باندهای سیاسی و جناحی دارند و یا بالعکس اصلاً سیاسی کار نیستند.