هدیه تهرانی: عقلم نرسید به خاطر اعتبار مهرجویی در «لیلا» بازی کنم
هدیه تهرانی: عقلم نرسید به خاطر اعتبار مهرجویی در «لیلا» بازی کنم

هدیه تهرانی جزء بازیگرانی است که سبک زندگی خاص خود را دارد. شاید دانستن ماجراهای جالبی درباره این بازیگر خالی از لطف نباشد. به گزارش هفت هنر، آنطور که خودش در مصاحبه ای گفته :هیچ وقت به صورت جدی و عاشقانه پی گیر بازیگری نبوده است ولی به هرحال برایش جذابیت داشته است .جذابیتی که […]

هدیه تهرانی جزء بازیگرانی است که سبک زندگی خاص خود را دارد. شاید دانستن ماجراهای جالبی درباره این بازیگر خالی از لطف نباشد.