نگاهی به فروش تالارهای مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج در آبان ۹۷
نگاهی به فروش تالارهای مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج در آبان ۹۷

تالارهای مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج به عنوان تالارهای نمایشی اداره کل هنرهای نمایشی در طول آبان ماه فروشی نزدیک به ۴۴۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشتند.

تالارهای مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج به عنوان تالارهای نمایشی اداره کل هنرهای نمایشی در طول آبان ماه فروشی نزدیک به ۴۴۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشتند.

به گزارش تیترهنر، آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تماشاگر تماشاخانه های اداره کل هنرهای نمایشی (مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر) در بازه زمانی آبان ماه تا دوم آذرماه ۹۷ اعلام شد.
مجموعه تئاتر شهر که در این ایام میزبان ۳ نمایش بوده آمار تفکیکی خود را برای هر اجرا اعلام کرد:

**آمار فروش تماشاخانه اصلی :
در تماشاخانه اصلی؛ نمایش «شاه لیر» به کارگردانی مسعود دلخواه که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده است طی ۱۱ اجرا در دو هفته گذشته، میزبان ۴۴۸۸ تماشاگر بوده و برای این نمایش ۱۸۵۵ بلیط تمام بها، ۳۶۱ بلیط نیم بها، ۱۲۲۷ بلیط با تخفیف و ۱۰۴۵ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۷۰هزار تومان رقم ۲ میلیارد ۶۶ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال ثبت شده است.
در تماشاخانه قشقایی، نمایش «نقاشی اشر» به کارگردانی فریبرز کریمی که ۲۷ نوبت در این تماشاخانه به صحنه رفته است را ۲۰۲۵ تماشاگر دیده اند. برای این نمایش ۱۰۵۴ بلیط تمام بها، ۱۸۸ بلیط نیم بها، ۲۰۰ بلیط تخفیف دار و ۶۱۰ بلیط میهمان صادر شده که در گیشه با قیمت بلیط ۳۰ هزار تومان مبلغ ۳۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال برایش ثبت شده است.

** آمار فروش تماشاخانه سایه :
در تماشاخانه سایه؛ نمایش «خاموشخانه» به کارگردانی مهدی مشهوری نیز ۱۹ اجرای خود را در این تماشاخانه پشت سر گذاشته است. این نمایش میزبان ۶۶۷ تماشاگر بوده که شامل ۲۸۹ بلیط تمام بها، ۳۴ بلیط نیم بها، ۳۴۴ بلیط میهمان می شود. در گیشه این نمایش با قیمت بلیط ۳۰ هزار تومان، رقم ۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال ثبت شده است.

**آمار تفکیکی تماشاخانه سنگلج :
این تماشاخانه که از ۲ آبان پذیرای نمایش «آهسته با گل سرخ» به کارگردانی هادی مرزبان بوده، تا ۲ آذرماه از ۳۲۰۲ تماشاگر پذیرایی است. برای این نمایش ۱۰۰۶ بلیط تمام بها (۶۱۰ بلیط ۴۰ هزار تومانی، ۲۳۳ بلیط ۳۰ هزار تومانی و ۱۶۳ بلیط ۲۵ هزار تومانی)، ۱۱۲۱ بلیط نیم بها (۶۳۲ بلیط ۲۰ هزار تومانی،۳۱۴ بلیط ۱۵ هزار تومانی و ۱۷۵۴ بلیط ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی)، ۲۳۰ بلیط تخفیف دار ( ۱۳۹ بلیط ۳۲ هزار تومانی، ۶۴ بلیط ۲۴ هزار تومانی، ۲۷ بلیط ۲۰ هزار تومانی) و ۸۴۶ بلیط میهمان ارائه شده که جمع گیشه ۲۰ روز فروش این نمایش ۹۱۷ میلیون و ۴۶۵ هزار ریال ثبت شده است.

** آمار فروش تالار هنر :
در نهایت تالار هنر در هفته ای که گذشت آمار دو نمایش خود را اینگونه اعلام کرد:
نمایش «سفر به آینده» به کارگردانی محمد عبدی که ۱۴ اجرای خود را ‍‍پشت سر گذاشته است پذیرای ۱۱۸۰ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۴۸۵ بلیط تمام بها، ۲۰۱ بلیط نیم بها، ۱۷۵ بلیط تخفیف دار و ۳۱۹ بلیط میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیط ۲۰ هزار تومانی در گیشه ۱۴۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان فروش داشته است.
نمایش «از کجا اومدیم» به کارگردانی «محمد عاقبتی» که ۱۰ اجرای خود را ‍‍پشت سر گذاشته است پذیرای ۱۱۱۳ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۶۷۳ بلیط تمام بها، ۲۴۳ بلیط نیم بها، ۵۶ بلیط تخفیف دار و ۱۴۱ بلیط میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیط ۲۰ هزار تومانی در گیشه ۱۶۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروش داشته است.
در نهایت و بر اساس این آمار میزان فروش تالارهای مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج به عنوان تالارهای نمایشی اداره کل هنرهای نمایشی در طول آبان ماه رقمی معادل ۴۳۷ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان را شامل می شود.