هر ساله دیکشنری‌های معتبر دنیا از جمله کمبریج، آکسفورد، میریام وبستر، کالینز، و ….. کلمات منتخب خود را انتخاب و به نسخه جدید اضافه می‌کنند.

هر ساله دیکشنری‌های معتبر دنیا از جمله کمبریج، آکسفورد، میریام وبستر، کالینز، و ….. کلمات منتخب خود را انتخاب و به نسخه جدید اضافه می‌کنند.
به گزارش تیتر هنر، دیکنشری کمبریج کلمه «نوموفوبیا» به معنای هراس از نداشتن گوشی یا بی‌گوشی‌هراسی را به عنوان کلمه سال ۲۰۱۸ انتخاب کرد. این نظرسنجی بر روی وبسایت کمبریج قرار داده شد و مردم به کلمه موردنظر خود رأی دادند.

«شکاف جنسیتی»، «تخریب محیط‌زیست»، و «فرصت ندادن به دیگران برای بیان عقاید و نظرات خود در جمع» از دیگر نامزدهای کلمه سال ۲۰۱۸ کمبریج بودند اما در نهایت «نوموفوبیا» بیشترین رأی را به خود اختصاص داد.

دیکشنری کمبریج در وبلاگ خود توضیح داد نوموفوبیا از ترکیب no mobile phone و phobia به وجود آمده است و در بخشی دیگر خطاب به رأی‌دهندگان نوشتند: «انتخاب این کلمه توسط شما نشان می‌دهد این نوع از اضطراب در سراسر جهان تجربه می‌شود و نیاز به یک کلمه برای توصیف این حالت وجود دارد.»  «پوپولویسم» کلمه برگزیده کمبریج به انتخاب مردم در سال ۲۰۱۷ بود.

هر ساله دیکشنری‌های معروف کلمات جدیدی را به نسخه‌های ویرایش‌شده خود اضافه می‌کنند و این کلمات اغلب از میان موضوعاتی انتخاب می‌شود که بر زندگی مردم سراسر دنیا تأثیر گذاشته است.

بعضی از دیکشنری‌ها مانند کمبریج انتخاب کلمه سال را به مردم واگذار می‌کنند. این در حالی است که دیکشنری آکسفورد، وبستر، و کالینز کلمات سال خود را بر اساس بیشترین جستجو توسط کاربران مشخص می‌کنند.

«عدالت» کلمه منتخب وبستر در سال ۲۰۱۸ است و میزان جستجوی آن در سال ۲۰۱۸ حدود ۷۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۷ بوده است. سال گذشته وبستر «فمینیسم» را به عنوان کلمه سال معرفی کرده بود.

دیکشنری آکسفورد کلمه «زهرآگین» یا «سمی» را به عنوان کلمه محبوب سال ۲۰۱۸ انتخاب و اعلام کرد این کلمه نشان‌دهنده اتفاقات و احساسات سال ۲۰۱۸ است. سال گذشته دیکشنری آکسفورد کلمه «جنبش جوانان» را به عنوان کلمه سال برگزید و به عنوان «تغییرات قابل‌توجه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که از اعمال یا تأثیر جوانان در جامعه صورت می‌گیرد.» توصیفش کرد.

و در نهایت دیکشنری کالینز کلمه «یکبارمصرف» را به عنوان کلمه سال برگزید و منظور ظروف و همه تولیدات یکبارمصرفی است که موجب خسارت به محیط‌زیست می‌شوند. «اخبار جعلی» کلمه سال این دیکشنری در سال ۲۰۱۷ بود.