نوای سمفونی‌های بتهوون، شوبرت و شومان در تالار وحدت
نوای سمفونی‌های بتهوون، شوبرت و شومان در تالار وحدت

ارکستر جوانان جهان به همراه ارکستر سمفونیک تهران به مدت سه شب قطعاتی از آهنگسازان بزرگ جهان همچون بتهوون، شوبرت و شومان را به صورت مشترک اجرا می‌کنند.

ارکستر جوانان جهان به همراه ارکستر سمفونیک تهران به مدت سه شب قطعاتی از آهنگسازان بزرگ جهان همچون بتهوون، شوبرت و شومان را به صورت مشترک اجرا می‌کنند.

به گزارش هفت هنر، ارکستر جوانان جهان به همراه ارکستر سمفونیک تهران در کنسرتی مشترک که در قالب پروژه «صدای ایتالیا برای ایران» برگزار می‌شود، قطعاتی از آهنگسازان برجسته‌ موسیقی کلاسیک جهان همچون بتهوون، شوبرت، شومان و… را در تالار وحدت تهران اجرا می‌کنند.

بر اساس برنامه‌ پیش‌بینی شده در قسمت اول نخستین شب این کنسرت؛ ارکستر جوانان جهان قطعات سلاحی از عشق اوپوس ۱۲ برای ارکستر از جوزپه وردی، دوئت آریا برای ویلن، ویولا و ارکستر از ادوارد الگار، قطعه رویایی برای ویولن و ارکستر از شوپن، تصنیف خیال اوپوس۱۰۱ برای ویولا، ویولن و ارکستر از آنتونن دورژاک و قطعه روندو برای ویولن و ارکستر از کامیل سانس‌سنت، را با رهبری دامیانو جورانا اجرا خواهند کرد.

بخش دوم نیز به اجرای سمفونی۷ بتهوون در A ماژور اوپوس۹۲ توسط ارکستر جوانان جهان به همراه ارکستر سمفونیک تهران، را با رهبری دامیانو جورانا اختصاص خواهد داشت.

در شب دوم نیز کنسرت مشترک ارکستر جوانان جهان و ارکستر سمفونیک تهران در دو بخش به اجرای برنامه می‌پردازند. در بخش نخست ارکستر جوانان جهان قطعاتی از ساخته‌های دامیانو جورانا برگرفته از آواها و تغمه‌های مدیترانه‌ای را با سولیست‌ها؛ فابریزیو فالاسکا ویولن، دنیل والابرگا ویولا و اویتون بهارگوک ویولن‌سل اجرا می‌کند.
در بخش دوم نیز ارکستر جوانان جهان به همراه ارکستر سمفونیک تهران دو قطعه «آرارات» و «لاو سانگ» (Love song) را با رهبری لوریس چکناوریان برای علاقه‌مندان اجرا خواهند کرد.

در سومین شب کنسرت مشترک ارکستر جوانان جهان با ارکستر سمفونیک تهران نیز در بخش نخست اورتور نرما از وینچنزو بلینی و سمفونی۷ شوبرت درB  مینور با رهبری نصیر حیدریان نواخته خواهد شد. در بخش دوم از آخرین اجرای مشترک این دو ارکستر نیز سمفونی۴ شومان در D مینور اوپوس ۱۲۰با رهبری نصیر حیدریان برای علاقه‌مندان اجرا می‌شود.

کنسرت مشترک ارکستر جوانان جهان با ارکستر سمفونیک تهران در قالب پروژه «صدای ایتالیا برای ایران» از روز ۲۰ تا ۲۲ مردادماه جاری به مدت سه شب در تالار وحدت تهران اجرا می‌شود.