نمایش‌های تئاتر شهر و سنگلج در اول دی ۹۷ چقدر فروش داشتند؟
نمایش‌های تئاتر شهر و سنگلج در اول دی ۹۷ چقدر فروش داشتند؟

آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تماشاگر تماشاخانه های اداره کل هنرهای نمایشی (مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر) تا روز ۷ دی ماه مشخص شد.

آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تماشاگر تماشاخانه های اداره کل هنرهای نمایشی (مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر) تا روز ۷ دی ماه مشخص شد.

به گزارش تیترهنر، مجموعه تئاتر شهر که در هفته گذشته آمار تفکیکی خود را به شرح ذیر اعلام کرد:

تماشاخانه ی اصلی:  نمایش «شاه لیر» به کارگردانی «مسعود دلخواه» که جمعه گذشته برای آخرین بار در تئاترشهر روی صحنه رفت، طی ۴۱ اجرایی که پشت سر گذاشت میزبان ۱۶۲۶۵ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۶۰۲۲ بلیط تمام بها ، ۲۴۸۷ بلیط نیم بها، ۳۹۱۱ بلیط با تخفیف و ۳۸۴۵  بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۷۰ هزار تومان رقم ۷ میلیارد ۱۴۶ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه چهارسو: طی هفته ی گذشته میزبان ۲ نمایش « فاندو و لیز» و «پرومته طاعون »بوده است.

نمایش «فاندو و لیز» به کارگردانی« هوشمند هنرکار» طی ۱۷ اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان ۶۳۸ تماشاگر بوده است.برای این نمایش ۱۲۶ بلیط تمام بها،۱۶۷ بلیط نیم بها، ۱۲بلیط با تخفیف و ۳۳۳ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۶۵ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال ثبت شده است.

نمایش «پرومته طاعون» به کارگردانی« شهاب آگاهی» با ۱۶ اجرا پذیرای  ۱۰۰۶ تماشاگر بوده است.برای این نمایش ۵۰۴ بلیط تمام بها، ۸۲ بلیط نیم بها، ۷۱ بلیط با تخفیف و ۳۴۹ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۱۸۰ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه قشقایی: نمایش «مردی به نام دایک »به کارگردانی «مهدی میامی» که سه هفته ی گذشته و با ۱۸ اجرا که پشت سر گذاشته میزبان ۹۱۳ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۴۳۲ بلیط تمام بها، ۲۶ نیم بها، ۲۵ بلیط تخفیف دار و ۴۳۰ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۱۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه سایه: نمایش «خرده نان» به کارگردانی «کوروش سلیمانی» با ۲۱ اجرایی که پشت سر گذاشته ۱۴۵۶ تماشاگر را در این سالن پذیرا بوده است .برای این نمایش ۸۸۸ بلیط تمام بهاء ،  ۱۳۵ بلیط نیم بها ، ۵۴ بلیط تخفیف دار و ۳۷۹ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۲۹۹ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال ثبت شده است.

   پلاتو اجرا: نمایش «ایستگاه ابری» به کارگردانی «علیرضا کلاهچیان» در ۹ اجرایی که پشت سر گذاشته ۲۵۱ تماشاگر داشته است.برای این نمایش ۱۱۸ بلیط تمام بها  ، ۳۲ بلیط تخفیف دار و ۱۰۱ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۱۵ هزار تومان رقم ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه سنگلج نیز آمار تفکیکی خود را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- این تماشاخانه پذیرای نمایش «بنگاه تاترال» به کارگردانی «نسیم تاجی» است که تا ۷ دی ماه ۱۰۴۵ تماشاگر را برای دیدن این اثر به خود دیده است. برای این نمایش ۳۳۹ بلیط تمام بهاء، ۳۱۵ بلیط نیم بها ، ۶۹ بلیط تخفیف دار و ۳۲۲ بلیط میهمان ارائه شده که جمع گیشه ۱۵ روز فروش این نمایش ۱۳۸ میلیون و ۹۷۵ هزار ریال ثبت شده است.

۲- نمایش «قحط الرجال» به کارگردانی «محمدرضا آزادفر» با قیممت ۲۵ هزار تومان روی صحنه است که تا ۷ دی ماه میزبان ۲۳۸۴ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۷۴۶ بلیط تمام بهاء، ۵۵۹ بلیط نیم بها ، ۲۴۳ بلیط تخفیف دار و ۸۳۶ بلیط میهمان ارائه شده که جمع گیشه ۱۸ روز فروش این نمایش ۳۰۴ میلیون و ۹۷۵ هزار ریال ثبت شده است.

تالار هنر در هفته گذشته صرفاً ۲  روز پذیرای آثار جدیدش بود که آمار و اطلاعات این نمایش ها هفته آینده در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.