نمایش‌های تئاترشهر و سنگلج چقدر فروختند؟
نمایش‌های تئاترشهر و سنگلج چقدر فروختند؟

سه ماهه سوم سال ۹۶ با اجرای ۲۰ نمایش در مجموعه تئاتر شهر همراه شد که در میان این آثار نمایش کلنل با ۱۹ هزار و ۲۰۱ تماشاگر بیشترین تماشاگر این مجموعه را به خود اختصاص داده است.

سه ماهه سوم سال ۹۶ با اجرای ۲۰ نمایش در مجموعه تئاتر شهر همراه شد که در میان این آثار نمایش کلنل با ۱۹ هزار و ۲۰۱ تماشاگر بیشترین تماشاگر این مجموعه را به خود اختصاص داده است.

به گزارش تیترهنر، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با گنجایش ۵۷۹ نفر، نمایش کلنل که از ۱۴ مهر تا ۱۰ آذر روی صحنه بوده با ۴۴ اجرا میزبان ۱۹۲۰۱ تماشاگر بود. برای این نمایش ۶۶۰۴ بلیط تمام بها ، ۳۴۱۲ بلیط نیم بها ، ۶۲۲۴ بلیط تخفیف دار و ۲۹۶۱ بلیط میهمان صادر شده که مبلغ گیشه آن را به ۵ میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۸۹۰ هزار ریال رسانده است.
نمایش دو دلقک و نصفی به کارگردانی جلال تهرانی نیز که از ۲۰ آذر ماه اجرای خود را در این سالن شروع کرده تا ۸ دی ماه ، با ۱۶ اجرا میزبان ۱۹۳۸ تماشاگر بوده است. برای این نمایش تا تاریخ یاد شده ۶۹۳ بلیط تمام بها ، ۱۳۴ بلیط نیم بها ، ۱۱۱۱ بلیط میهمان ارائه شده که در گیشه مبلغ ۳۰۴ میلیون ریال را دارد.

*سالن چهارسو
سالن چهارسو مجموعه تئاترشهر با گنجایش ۱۲۲ تماشاگر نیز در این بازه زمانی میزبان دو نمایش هفت عصر هفتم پاییز و آکواریوم بوده که در جمع ۴۹۳۴ تماشاگر داشته است.
نمایش هفت عصر ، هفتم پاییز به کارگردانی ایوب آقاخانی از ۲۲ شهریور تا ۲۷ مهر ماه با ۲۸ اجرا ۲۴۱۳ تماشاگر داشته که حاصل ۷۷۸ بلیط تمام بها ، ۲۱۳ بلیط نیم بها ، ۵۸۰ بلیط تخفیف دار و ۸۴۲ بلیط میهمان بوده است. گیشه این نمایش ۳۳۷ میلیون و ۱۲۵ هزار ریال ثبت شده است.
نمایش آکواریوم به کارگردانی سیامک احصایی نیز که از ۷ آبان تا ۱۷ آذر در سالن چهارسو روی صحنه بوده با ۲۹ نوبت اجرا میزبان ۲۵۲۱ مخاطب بوده است. ۱۸۱۷ بلیط تمام بها ، ۱۲۲ بلیط نیم بها ، ۵۸۲ بلیط میهمان برای این نمایش ارائه شده و در گیشه مبلغ ۴۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزارریال ثبت شده است.

*سالن قشقایی
چه کسی سهراب را کشت ، بوی خواب و عروسی سه عنوان نمایشی هستند که پاییز امسال در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته اند.
نمایش چه کسی سهراب را کشت به کارگردانی شهرام کرمی از ۲۱ شهریور تا ۲۸ مهر ، ۲۸ نوبت روی صحنه رفته و میزبان ۱۹۲۴ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۶۷۳ بلیط تمام بها ، ۵۱۸ بلیط نیم بها ، ۲۰۷ بلیط تخفیف دار و ۵۲۶ بلیط میهمان صادر شده و گیشه آن ۲۷۴ میلیون و ۳۵۰ هزارریال اعلام شده است.
نمایش بوی خواب به کارگردانی سهراب سلیمی نیز که از ۷ آبان تا ۱۰ آذر ماه ۲۳ نوبت روی صحنه رفته ۳۲۱ بلیط تمام بها ، ۱۸۴ بلیط نیم بها ، ۳۴۲ بلیت تخفیف دار و ۴۷۲ بلیط میهمان داشته است. این نمایش در مجموع ۱۳۱۹ تماشاگر داشته و مبلغ ۱۷۱ میلیون و ۶۵۰ هزارریال در گیشه به خود اختصاص داده است.
نمایش عروسی به کارگردانی وحید اخوان نیز که از ۱۲ تا ۲۷ آذر ماه ۱۴ اجرا انجام داده میزبان ۸۹۷ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۴۹۴ بلیط تمام بها ، ۷۸ بلیط نیم بها ، ۷۲ بلیط تخفیف دار و ۲۵۳ بلیط میهمان ارائه شده که گیشه آن را به ۱۴۷ میلیون و ۶۵۰ هزارریال رسانده است.

*سالن سایه
اما در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر که طی ماه های پاییز میزبان پنج نمایش بوده است ، نمایش شب شرقی به کارگردانی ناصح کامکاری در ۲۵ اجرا از ۲۰ شهریور تا ۲۱ مهر؛ با ۳۳۲ بلیط تمام بها ، ۲۰ بلیط نیم بها ، ۳۳ بلیط تخفیف دار و ۴۲۲ بلیط میهمان مجموع ۸۰۷ تماشاگر داشته و گیشه آن ۷۳ میلیون و ۳۶۰ هزارریال ثبت شده است.
نمایش پرواز ۷۴۵ به کارگردانی مرجان پورغلامحسین نیز در همین سالن طی ۲۳ اجرا از ۲۴ مهر تا ۲۴ آبان ؛ با ۲۲۷ بلیط تمام بها ، ۳۲ بلیط نیم بها ، ۲۴۶ بلیط تخفیف دار و ۳۸۶ بلیط میهمان میزبان ۸۹۱ تماشاگر بوده و مبلغ ۸۷ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال در گیشه بدست آورده است.
نمایش نذار این خواب تعبیر بشه به کارگردانی مهدی نصیری نیز با ۲۲ اجرا از ۲۵ مهر تا ۲۴ آبان ؛ ۲۱۱ بلیط تمام بها ، ۴۷ بلیط نیم بها ، ۱۵۷ بلیط تخفیف دار و ۵۴۶ بلیط میهمان میزبان ۹۶۱ تماشاگر بوده و در گیشه مبلغ ۷۲ میلیون و ۲۰ هزار ریال برایش ثبت شده است.
فرق ا وسط عنوان نمایشی با کارگردانی رسول کاهانی بود که از اول تا ۲۴ آذر ماه روی صحنه رفت . این نمایش طی ۲۰ اجرا میزبان ۱۳۴۹ تماشاگر بود. برای آن ۷۱۳ بلیط تمام بها ، ۱۹۰ بلیط نیم بها ، ۱۴۸ بلیط تخفیف دار و ۲۹۸ بلیط میهمان ارائه شده که مبلغ گیشه ۱۸۵ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال شده است.
نمایش آبجی به کارگردانی مهدی شاه پیری نیز که از ۲ تا ۲۴ آذر ماه در سالن سایه روی صحنه رفته میزبان ۱۲۴۰ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۶۵۴ بلیط تمام بها ، ۸۵ بلیط نیم بها ، ۱۲۷ بلیط تخفیف دار و ۳۷۴ بلیط میهمان ارائه شده و مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال در گیشه داشته است.
پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر با گنجایش ۲۶ تماشاگر نیز در این بازه زمانی میزبان هفت نمایش بوده است. نمایش قند خون به کارگردانی لیلی عاج از ۲۳ شهریور تا ۵ مهر ماه ۹۶ ۱۲ نوبت اجرا شده و میزبان ۴۲۹ تماشاگر بوده است. ۱۹۶ بلیط تمام بها ، ۱۱۳ بلیط تخفیف دار و ۱۲۰ بلیط میهمان برای آن عرضه شده و رقم فروش آن نیز ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال ثبت شده است.

نمایش تور عروسی مامان به کارگردانی مریم منصوری نیز از ۱۲ تا ۲۱ مهر ۱۰ نوبت اجرا شده و میزبان ۲۵۶ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۱۵۱ بلیط تمام بها ، ۲۴ بلیط تخفیف دار و ۸۱ بلیط میهمان ارائه شده که در گیشه مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۰ هزار ریال برایش به همراه داشته است.
نمایش راهمرد به کارگردانی حامد هوشیاری نیز از ۲۵ مهر تا ۵ آبان ۱۵ نوبت روی صحنه رفته که ۳۲ بلیط تمام بها ، ۳۵ بلیط تخفیف دار و ۱۰۸ بلیط میهمان را به ۱۷۵ تماشاگر اختصاص داده است. گیشه این نمایش ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال ثبت شده است.
نمایش آن سه نفر به کارگردانی شهاب راحله از ۷ تا ۱۶ آبان ۱۴ نوبت روی صحنه رفته که در مجموع ۱۹۰ تماشاگر داشته است. برای این نمایش ۳۹ بلیط تمام بها ، ۱۲ بلیط تخفیف دار و ۱۳۹ بلیط میهمان ارائه شده است. مبلغ ۷ میلیون و ۵۰ هزار ریال در گیشه برایش ثبت شده است.
نمایش اصفهان شهر بچه های لهستان به کارگردانی رکسانا مهرافزون نیز که از ۶ تا ۱۲ آذر ماه ۷ نوبت اجرا شده است میزبان ۴۹۹ تماشاگر بوده و برای این نمایش ۳۰۴ بلیط تمام بها ، ۳ بلیط تخفیف دار و ۱۹۲ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه مبلغ ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال برایش ثبت شده است.
نمایش خط بریل به کارگردانی مهدی شیخوند نیز از ۱۴ تا ۲۴ آذر ماه ۱۰ نوبت در پلاتو اجرا روی صحنه رفته است. برای این نمایش ۵۸ بلیط تمام بها ، ۲ بلیط تخفیف دار و ۵۸ بلیط میهمان ارائه شده است. مبلغ گیشه این نمایش ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال و مجموع تماشاگران آن ۱۱۸ تن ثبت شده است.
نمایش بهار پانتومیم به کارگردانی ساسان قجر نیز که از ۲۶ آذر تا اول دی ماه ۶ نوبت اجرا شده میزبان ۱۷۷ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۸۵ بلیط تمام بها ، ۳۱ بلیط تخفیف دار و ۶۱ بلیط میهمان صادر شده و در گیشه مبلغ ۱۵ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال برایش ثبت شده است.
کافه تالار چهارسو نیز از اول تا ۲۴ آذر ماه شاهد اجرای نمایش ما تا ابد در قطب می مانیم به کارگردانی رحیم نوروزی بود. این نمایش با ۲۰ نوبت اجرا میزبان ۵۵۶ تماشاگر بود. برای این نمایش ۳۸۴ بلیط تمام بها ۱۸ بلیط تخفیف دار و ۱۵۴ بلیط میهمان عرضه شده و مبلغ گیشه آن ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال ثبت شده است.

*سه نمایش پاییزی در تماشاخانه سنگلج
تماشاخانه سنگلج در سه ماه مهر ، آبان و آذر میزبان سه نمایش پایان بازی ، اون دیگه اینجا زندگی نمی کنه و شال و انگشتر بود.
نمایش پایان بازی به کارگردانی افشین زمانی از ۱۹ شهریور تا ۲۱ مهر ماه روی صحنه بوده و در این مدت ۸۶۰ تماشاگر از آن دیدن کرده اند. برای این نمایش ۴۷۶ بلیط تمام بها ، ۴ بلیط نیم بها ، ۲۷ بلیط تخفیف دار و ۳۵۳ بلیط میهمان ارائه شده که در مجموع مبلغ ۹۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال در گیشه به نام این نمایش ثبت شده است.
نمایش اون دیگه اینجا زندگی نمی کنه به کارگردانی پیام عزیزی نمایش دیگری است که از ۳۰ مهر تا ۳۰ آبان ماه در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته است. این نمایش را ۱۹۰۴ تن دیده اند. ۳۷۵ بلیط تمام بها ، ۳۲۷ بلیط نیم بها ، ۱۷۵ بلیط تخفیف دار و ۱۰۲۷ بلیط میهمان برای این نمایش صادر شده و مبلغ گیشه آن نیز ۲۶۷ میلیون و ۴۰ هزار ریال ثبت شده است.
نمایش شال و انگشتر به کارگردانی عبدالرضا اکبری نیز که از اول تا ۲۷ آذر ماه در این تماشاخانه روی صحنه بوده ۲۷۶۷ تماشاگر را به این سالن آورده است. برای این نمایش ۱۰۲۸ بلیط تمام بها ، ۱۶۲ بلیط نیم بها ، ۲۷۰ بلیط تخفیف دار و ۱۳۰۷ بلیط میهمان ارائه شده که در مجموع گیشه آن ۲۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بوده است.