نمایش‌های تئاترشهر و سنگلج تا پایان آذر ۹۷ چقدر فروش داشتند؟
نمایش‌های تئاترشهر و سنگلج تا پایان آذر ۹۷ چقدر فروش داشتند؟

آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تماشاگر تماشاخانه های اداره کل هنرهای نمایشی (مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر) تا روز ۳۰ آذرماه مشخص شد. به گزارش تیترهنر به نقل از  روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مجموعه تئاتر شهر که در هفته گذشته آمار تفکیکی خود را به شرح ذیر اعلام کرد: تماشاخانه ی اصلی:  نمایش […]

آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تماشاگر تماشاخانه های اداره کل هنرهای نمایشی (مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر) تا روز ۳۰ آذرماه مشخص شد.

به گزارش تیترهنر به نقل از  روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مجموعه تئاتر شهر که در هفته گذشته آمار تفکیکی خود را به شرح ذیر اعلام کرد:

تماشاخانه ی اصلی:  نمایش «شاه لیر» به کارگردانی «مسعود دلخواه» طی ۳۶ اجرایی که پشت سر گذاشت میزبان ۱۴۴۴۸ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۵۴۴۷ بلیط تمام بها ، ۲۰۱۲ بلیط نیم بها، ۳۴۶۸ بلیط با تخفیف و ۳۵۲۱  بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت بلیط ۷۰ هزار تومان رقم ۶ میلیارد ۳۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه چهارسو: میزبان ۲ نمایش « فاندو و لیز» و «پرومته طاعون »بوده است.

نمایش «فاندو و لیز» به کارگردانی« هوشمند هنرکار» طی ۱۲ اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان ۴۱۹ تماشاگر بوده است.برای این نمایش ۱۰۰ بلیط تمام بها، ۷۳ بلیط نیم بها، ۱۲بلیط با تخفیف و ۲۳۴ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۴۳ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال ثبت شده است.

نمایش «پرومته طاعون» به کارگردانی« شهاب آگاهی» که وارد هفته دوم اجرای خود شد طی ۱۱ اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان ۵۹۳ تماشاگر بوده است.برای این نمایش ۲۵۶ بلیط تمام بها، ۳۸ بلیط نیم بها، ۷۱ بلیط با تخفیف و ۲۲۸ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۹۹ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال ثبت شده است.

 

تماشاخانه قشقایی: نمایش «مردی به نام دایک» به کارگردانی «مهدی میامی» طی ۱۳ اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان ۷۱۴ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۳۷۷ بلیط تمام بها، ۲۲ نیم بها، و ۳۱۵ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۱۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه سایه: نمایش «خرده نان» به کارگردانی «کوروش سلیمانی» که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی ۱۴ اجرا که پشت سر گذاشته ۹۷۰ تماشاگر بوده است.برای این نمایش ۵۷۴ بلیط تمام بها  ،۱۱۰ بلیط نیم بها ، ۳۶ بلیط تخفیف دار و ۲۵۰ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۱۹۷ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال ثبت شده است.

پلاتو اجرا: نمایش «ایستگاه ابری» به کارگردانی «علیرضا کلاهچیان» که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی ۴ اجرا که پشت سر گذاشته ۱۱۲ تماشاگر بوده است.برای این نمایش ۴۹ بلیط تمام بها، ۲۲ بلیط تخفیف دار و ۴۱ بلیط میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۱۵ هزار تومان رقم ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال ثبت شده است.

 

تماشاخانه سنگلج نیز آمار تفکیکی خود را به شرح زیر اعلام کرد:

در این تماشاخانه نمایش «قحط الرجال» به کارگردانی « محمدرضا آزادفر» روی صحنه است که تا ۳۰ آذرماه میزبان ۱۷۶۲ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۴۷۲ بلیط تمام بها ،۳۹۶ بلیط نیم بها ، ۲۴۳ بلیط تخفیف دار و ۶۵۱ بلیط میهمان ارائه شده که جمع فروش این نمایش با قیمت ۲۵ هزار تومان ۲۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بوده است.

این تماشاخانه پذیرای نمایش «بنگاه تاترال» به کارگردانی «نسیم تاجی» نیز است که تا ۳۰ آذرماه.میزبان ۶۶۰ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۱۹۷ بلیط تمام بها ۳۷۴ بلیط نیم بها و ۲۲۴ بلیط میهمان ارائه شده که جمع گیشه ۱۰ روز فروش این نمایش با قیمت ۲۵ هزار تومان ۸۳ میلیون و ۶۲۵ هزار ریال ثبت شده است.

 

در نهایت تالار هنر در هفته ای که گذشت آمار دو نمایش خود را اینگونه اعلام کرد:

۱- نمایش «سفر به آینده» به کارگردانی «محمد عبدی» که ۳۵ اجرای خود را ‍‍پشت سر گذاشته است پذیرای ۳۰۲۵ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۱۱۶۳ بلیط تمام بها، ۶۳۷ بلیط نیم بها، ۵۲۱ بلیط تخفیف دار و ۷۰۴ بلیط میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیط ۲۰ هزار تومانی در گیشه ۳۷۴  میلیون و ۴۵۰ هزار ریال فروش داشته است.

۲- نمایش «از کجا اومدیم» به کارگردانی «محمد عاقبتی» که  اجرای خود را به پایان برد، طی ۳۲ اجرا پذیرای ۳۲۶۳ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۲۰۰۳ بلیط تمام بها، ۸۵۲ بلیط نیم بها، ۷۴ بلیط تخفیف دار و ۳۳۴ بلیط میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیط ۲۰ هزار تومانی در گیشه ۴۹۶ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال فروش داشته است.