نمایشگاه مجازی کتاب دو روز دیگر تمدید شد
نمایشگاه مجازی کتاب دو روز دیگر تمدید شد

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مدت دو روز تمدید شد.

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مدت دو روز تمدید شد.

به گزارش تیتر هنر، به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مدت دو روز تا ساعت ۲۴ چهارشنبه (۸ بهمن ماه) تمدید شد.

در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، کتاب ها به صورت رایگان ارسال می شوند.

ساعت بازدید و خرید در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به صورت ۲۴ ساعته است و کتاب های ناشران داخلی با تخفیف ۲۰درصدی و کتاب های ناشران خارجی با تخفیف حداقل ۵۰درصدی ارائه می شود.