نقد و بررسی «نقد عقل محض» ایمانوئل کانت
نقد و بررسی «نقد عقل محض» ایمانوئل کانت

کتاب «نقد عقل محض» ایمانوئل کانت نقد می‌شود.

کتاب «نقد عقل محض» ایمانوئل کانت نقد می‌شود.

به گزارش هفت هنر، سرای اهل قلم با همکاری فصلنامه نقد کتاب «کلام، فلسفه و عرفان»، کتاب «نقد عقل محض» ایمانوئل کانت را نقد و بررسی می‌کند. در این نشست، حسین هوشنگی، محمدمهدی اردبیلی، مالک شجاعی جشوقانی و بهروز نظری سخنرانی می‌کنند.

نشست بررسی کتاب «نقد عقل محض» روز دوشنبه (۱۵ شهریورماه) از ساعت ۱۶ تا  ۱۸ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲ برگزار می‌شود.