نظر یک منتقد ادبی درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد»
نظر یک منتقد ادبی درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد»

احمد شاکری نظرش را درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد» بیان کرد.

احمد شاکری نظرش را درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد» بیان کرد.

این نویسنده و منتقد ادبی در گفت‌وگو با «تیترهنر» درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد» که شامل خاطرات شهید علی خوش‌لفظ می‌شود،‌گفت: آورده و داشته ما این تجربه است. غنای صحنه‌ها، شخصیت‌ها و وقایع دفاع مقدس بیشتر از رخدادهای اتفاق افتاده در غرب است. دفاع مقدس به لحاظ هدف و آدم‌هایش تفاوت‌های ماهوی با دیگر جنگ‌ها دارد و این دقیقا نقطه قوت و برجسته ماست. این نقطه برجسته زمانی می‌تواند ظهور و بروز داشته باشد که روایت شود. این خاطرات باید برای نسلی که جنگ را ندیده مرور و روایت شود.

شاکری در ادامه تصریح کرد: اگر کتابی و روایتی از شهید خوش‌لفظ با آن بعد معنوی و ایثارگری نبود، ایشان هیچ‌وقت شناخته نمی‌شد و خوش‌لفظی نبود که ما امروز درباره‌اش صحبت کنیم. یک فکر، اندیشه و باور باید روایت و نقل شود تا از مجرای کتاب ماندگار شود. تصوری که از شهید خوش‌لفظ داریم ساخته و پرداخته کتاب «وقتی مهتاب گم شد» است.

نویسنده کتاب «خواب‌نما» در پایان گفت: وقتی مهتاب گم شد»‌ با توجه به عمق شخصیتی علی خوش‌لفظ جای کار بیشتری داشت و بیشتر بر حوادث و روایت متمرکز شده تا نمایش شخصیت. فرق این دو مورد از زمین تا آسمان است. فرق روایت و نمایش شخصیت زیاد است. اگر روایت از شخصیت در خاطرات انقدر تاثیر بگذارد که مخاطب را جذب کند نمایش شخصیت در ضریب‌های بالا می‌تواند تاثیرات بیشتر بگذارد.