نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفت: کتمان واقعیات در بررسی نتایج پرونده کیارستمی از سوی نظام پزشکی درست نیست. محمد قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه با اشاره به تأخیر در ارائه نتایج بررسی پرونده پزشکی عباس کیارستمی از سوی سازمان نظام پزشکی گفت: تعلل سازمان نظام پزشکی در بررسی این پرونده مشهود بوده و […]

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفت: کتمان واقعیات در بررسی نتایج پرونده کیارستمی از سوی نظام پزشکی درست نیست.

محمد قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه با اشاره به تأخیر در ارائه نتایج بررسی پرونده پزشکی عباس کیارستمی از سوی سازمان نظام پزشکی گفت: تعلل سازمان نظام پزشکی در بررسی این پرونده مشهود بوده و جای تعجب دارد.
نایب رئیس کمیسون بهداشت ودرمان مجلس تصریح کرد: معتقدم مسئولین سازمان نظام پزشکی قصد ندارند واقعیات پرونده پزشکی کیارستمی را عنوان کنند، ما انتظار داریم مسئولین هر چه در این باره هست با مردم در میان بگذارند.
قربانی با بیان اینکه فوت کیارستمی باعث شکل‌گیری دیوار بی‌اعتمادی بین جامعه پزشکان و هنرمندان شد، اظهار داشت: تعلل در ارائه نتایج پرونده پزشکی این هنرمند به حواشی دامن خواهد زد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با بیان اینکه خطای پزشکی در همه جای دنیا رخ می‌دهد، گفت: ممکن است در روند معالجه عباس کیارستمی خطای پزشکی دخیل باشد اما کتمان این موضوع از سوی مسئولین پسندیده‌ نیست.