دبیر خانه سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران آثار راه یافته به مرحله دوم داوری در موضوعات علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق را معرفی کرد.

دبیر خانه سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران آثار راه یافته به مرحله دوم داوری در موضوعات   علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق را معرفی کرد.

به گزارش تیتر هنر، در موضوع علوم سیاسی کتاب های«خشونت و نظم‌های اجتماعی، تالیف داگلاس سی نورث، جان جوزف والیس، باری آر. وینگاست، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده، تهران: روزنه»، «نظم و زوال سیاسی، تالیف فرانسیس فوکویاما، ترجمه رحمن قهرمانپور، تهران: روزنه»، «نقش‌آفرینی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، تالیف محمد جعفر چمنکار، تهران: وزارت امور خارجه» و «ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران: انسان‌شناسی، سیاست و جامعه در قرن بیستم ، تالیف نعمت‌الله فاضلی، ترجمه وحید شوکتی آمقانی، تهران: سبزان» به مرحله دوم داوری این دوره از  جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.

کتاب های «درآمدی بر فلسفه اقتصادی، تالیف یداله دادگر، تهران:  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)»، «پیچیدگی و اقتصاد، تالیف ویلیام برایان آرتور، ترجمه محمدابراهیم محجوب، تهران: نی» و «نظام جهانی مدرن کشاورزی سرمایه دارانه و خاستگاه‌های اقتصاد جهانی اروپا در سده شانزدهم، تالیف ایمانوئل والرشتاین، ترجمه سناءالدین سراجی جهرمی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات» در موضوع اقتصاد به  عنوان نامزد سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال شناخته شدند.

در موضوع حقوق نیز دو کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، تالیف فردین مرادخانی، تهران: میزان» و «عدالت ترمیمی، تالیف عباس شیری، تهران: میزان» جواز ورود به مرحله دوم داوری را کسب کردند.

آیین اختتامیه سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران طبق هر سال در بهمن ماه، با معرفی برگزیدگان و کتاب‌های شایسته قدردانی برگزار می‌شود.