نارضایتی خشایار اعتمادی از وضعیت موسیقی پاپ
نارضایتی خشایار اعتمادی از وضعیت موسیقی پاپ

خشایار اعتمادی گفت: در طول یک ماه هزاران قطعه از خوانندگان فارسی‌زبان منتشر می‌شود و اکثریت این آثار محتوا و ساختار موسیقیایی خوبی ندارند.

خشایار اعتمادی گفت: در طول یک ماه هزاران قطعه از خوانندگان فارسی‌زبان منتشر می‌شود و اکثریت این آثار محتوا و ساختار موسیقیایی خوبی ندارند.

به گزارش تیتر هنر اعتمادی درباره وضعیت این روزهای موسیقی توضیح داد: به عنوان کسی که همیشه از حامیان جریان موسیقی پاپ بوده ام وقتی این روزها مجموعه آثار در عرصه موسیقی پاپ را گوش می کنم استنباطم این است که متاسفانه خروجی های خوبی در بیان آثاری که منتشر می شوند نمی شنوم. در طول یک ماه هزاران قطعه از خوانندگان فارسی زبان منتشر می شود و اکثریت این آثار محتوا و ساختار موسیقیایی خوبی ندارند.

او ادامه داد: بخشی از وضعیت ضعیف آثار موجود به متقاضی برمی گردد که باید از تولید کننده، اثر خوب بخواهد اما چنین تقاضایی وجود ندارد. اعتقادم این است که باید مخاطب در عرصه موسیقی حرفه ای فکر و عمل کند، از تولید کننده آثار خوب مطالبه کند و در کنار شکل گیری این جریان مثبت، در کارشناسی نسبت به آثاری که عرضه می شود دقت بیشتری حاکم شود و تولید کنندگان نیز خود را موظف به عرضه آثار خوب و احترام به مخاطب بدانند.

او ادامه داد: دو واژه فرهنگ و هنر همواره در کنار هم می آیند، از طریق هنر باید فرهنگ به مردم جامعه منتقل شود اما به اعتقاد بنده در موسیقی پاپ ما شاد کردن مخاطب در سطح بسیار پایینی حاکم شده است و آثار خوب به جهت تعداد کم آن ها شنیده نمی شوند.

این خواننده درباره لقب آغاز کننده موسیقی پاپ در بعد از انقلاب اسلامی ایران که در مقطعی به وی داده شد بیان کرد: به لقب های پیشنهادی که به من می دهند اهمیتی نمی دهم. در آن مقطع همه زحمت کشیدند و توفیق نصیب من شد تا در شرایط بسیار سخت آن روزگار با تعامل، پشتکار، گفتمان، آثاری را عرضه کنم که قابل دفاع باشد اما در حال حاضر آثاری که عرضه می شود قابل دفاع نیست. در گذشته حتی اگر حوزه های دیگر موسیقی به عرصه پاپ حمله می کردند یک تنه از همه کارها دفاع می کردم اما امروزه واقعا آثاری که عرضه می شود خوب نیستند و علی رغم میل باطنی ام نمی توانم از آثار موجود دفاع کنم.

اعتمادی به ورود تکنولوژی در عرصه موسیقی و سرعت دسترسی مردم به قطعات در فضای مجازی و اینترنتی پرداخت و افزود: با توجه به این که در حال حاضر پخش نداریم و آلبوم هم وجود ندارد این سرعت بالای دسترسی به قطعات روند خوبی است به ویژه که در حال حاضر تنها سایت ها این آهنگ ها را سریع تر در دسترس مردم قرار می دهند اما این روند مسئله دیگری را نیز به دنبال دارد و آن کپی کردن بدون رعایت حق مولف است، وقتی یک قطعه به لحاظ اقتصادی در آمد و سرمایه برای خواننده یا فعال عرصه موسیقی نداشته باشد به تدریج این روند موسیقی را نابود می کند.

این خواننده پاپ ادامه داد: در مقطعی در عرصه موسیقی پاپ ۵ نفر از جمله بنده فعال بودیم اما در حال حاضر یک میلیون فعال در عرصه موسیقی حضور دارند، وقتی سرمایه و بهره مالی برای این عده وجود نداشته باشد موسیقی عرصه خوبی را به خود نمی بیند. ما خوشحال بودیم در مقطع گذشته مسیری را ایجاد کردیم که برای شاعران، آهنگساز، نوازنده در کنار وارد کنندگان آلات موسیقی، برگزار کنندگان و دارندگان استودیو که فعالیت می کنند اشتغال زایی به همراه دارد اما اگر چرخه اقتصادی این افراد نچرخد فایده ای ندارد.

وی درباره ورود دستگاه های دیجیتال در عرصه موسیقی اظهار کرد: هر تکنولوژی و پیشرفتی که به ارتقاء موسیقی کمک کند خوب است اما اگر بخواهد باعث تقلبی شدن موسیقی شود مخالفم. کاربرد تکنولوژی در راستای پیشرفت یک صنعت است اما اگر اصل یک ساختار را از بین ببرد قابل دفاع نیست.

این خواننده درباره ورود بازیگران به عرصه خوانندگی و بالعکس بیان کرد: در هر حوزه ای هر فردی که پتانسیل و توانایی کار در آن حوزه را دارد می تواند در آن حضور پیدا کند اما اگر به صرف شهرت طلبی و علاقه به کاری وارد آن عرصه شود بدون این که تخصص آن را نداشته باشد کار درستی نیست چه یک بازیگر خواننده شود یا بالعکس.