معرفی نامزدهای تاریخ و جغرافیای کتاب سال ۹۷
معرفی نامزدهای تاریخ و جغرافیای کتاب سال ۹۷

نامزدهای نهایی جایزه کتاب سال در موضوعات تاریخ و جغرافیا معرفی شدند.

نامزدهای نهایی جایزه کتاب سال در موضوعات تاریخ و جغرافیا معرفی شدند.

به گزارش تیتر هنر، دبیرخانه سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نامزدهای موضوعات تاریخ و جغرافیای این دوره از جایزه  کتاب سال را معرفی کرد.

در موضوع«تاریخ»کتاب‌های«تاریخ سبئوس، تألیف آر. دبلیو. تامسون، ترجمه محمود فاضلی بیرجندی، تهران: ققنوس»، «بازرگانی در روزگار اشکانیان، تالیف خسرو کیان‌راد، تهران: آبادبوم»، «ارنست نولته، تالیف زیگفرید گرلیش، ترجمه مهدی تدینی، تهران: ثالث»، «سفرنامه‌نویسی: نگاهی به تحولات سفرنامه‌نویسی در غرب، تالیف کارل تامپسون، ترجمه سعیده زادقناد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات»، «تاریخ به روایت فلسفه: از هرودت تا آلن بدیو، تالیف احمد محمدپور، قم: لوگوس»، «ملاحظات و محاکمات، تالیف میرزا محبعلی‌خان ناظم‌الملک، تصحیح نصرالله صالحی، تهران: طهوری»، «فاطمیان از خشونت تا رواداری، تألیف نگار ذیلابی، تهران: علمی و فرهنگی»، «باستان‌شناسی خلیج فارس در دوره اشکانی و ساسانی، تألیف علیرضا خسروزاده، تهران: سازمان سمت» و «تاریخ اجتماعی ـ فکری شیعه اثناعشری در هند، تألیف اطهر عباس رضوی، ترجمه عبدالحسین بینش، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» به عنوان نامزد سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند.

در موضوع جغرافیا نیز کتاب های«ژئومورفولوژی ساختمان، فرایند و زمین ریخت‌ها، تالیف ایرج جباری، تهران: سازمان سمت»، «بنیان‌های نظری توسعه پایدار گردشگری، تالیف داوود مهدوی و عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری و حمدالله سجاسی قیداری، تهران: سازمان سمت»، «سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن، تالیف دره میرحیدر و فاطمه‌سادات میراحمدی، تهران: دانشگاه تهران» و «روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری راهنمای عملی، تالیف آنتونی جیمز ویل، ترجمه احمد پوراحمد و علی حسینی، تهران: دانشگاه تهران»  به عنوان نامزدهای جایزه کتاب سال شناخته شدند.