مسجدجامعی به کتابخانه ملی می رود؟
مسجدجامعی به کتابخانه ملی می رود؟

نام احمدمسجدجامعی به عنوان گزینه جدید ریاست سازمان و اسناد کتابخانه ملی در حاشیه مراسم جشنواره هفته پژوهش این سازمان مطرح شد.

نام احمدمسجدجامعی به عنوان گزینه جدید ریاست سازمان و اسناد کتابخانه ملی در حاشیه مراسم جشنواره هفته پژوهش این سازمان مطرح شد.
به گزارش هفت هنر، در حاشیه مراسم جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی سخنانی مبنی بر حضور احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران به عنوان رئیس جدید این کتابخانه مطرح شد.

حدود یک ماه از رفتن دکتر رضا صالحی‌امیری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گذرد. در این مدت وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان ریاست کتابخانه ملی را نیز به عهده دارد. اگرچه در همین مدت رسانه‌ها اسامی چهره‌های فرهنگی و سیاسی بسیاری را به عنوان رئیس جدید این سازمان مطرح کردند اما همچنان منتظر ورود رییس جدید کتابخانه ملی هستند.

مطرح شدن نام مسجدجامعی به عنوان رئیس جدید کتابخانه ملی در حالی بیان شد که برخی معاونان این سازمان نیز آن‌ را رد نکرده‌اند.