مستند عاشقانه گِلک به جشنواره pune هندوستان راه یافت
مستند عاشقانه گِلک به جشنواره pune هندوستان راه یافت

مستند عاشقانه گِلک به کارگردانی سیروس کفاش (Gelak)به بخش فینال جشنواره pune هندوستان راه پیدا کرد وبا استقبال تماشاگران مواجه شد.

مستند عاشقانه گِلک به کارگردانی سیروس کفاش (Gelak)به بخش فینال جشنواره pune هندوستان راه پیدا کرد وبا استقبال تماشاگران مواجه شد.

به گزارش تیتر هنر،این مستند پیش از این در جشنواره بین المللی پارس موفق به گرفتن تندیس خلیج فارس،دیپلم افتخار بهترین فیلم، بهترین کارگردانیو  بهترین تدوین شده بود.

 مستند عاشقانه گِلک قصه الهه نگهبان خاک سرزمین زیبای هرمز است ،قصه دختران آن دیار که با وجود تمام رنج ها و سختی ها ،حاضر نیستند ،خاک وطن را در قالب دست ساز هنریشان بفروشند

سیروس کفاش تهیه کننده و کارگردان این مستند است.