هوشنگ مرادی‌کرمانی تاکید کرد: جامعه و ادبیات همزادهای هموار‌ه‌ای هستند که تمدن با آنها معنا می‌شود.

هوشنگ مرادی‌کرمانی تاکید کرد: جامعه و ادبیات همزادهای هموار‌ه‌ای هستند که تمدن با آنها معنا می‌شود.

به گزارش هفت هنر، هوشنگ مرادی‌کرمانی در نشست تخصصی تاثیر ادبیات داستانی در جامعه اظهار کرد: ادبیات همواره با انسان از دوره باستانی تا مدرن همراه بوده و جامعه و ادبیات همزادهای هموار‌ه‌ای هستند که تمدن با آنها معنا می‌شود.

مرادی‌کرمانی ادامه داد: در واقع ادبیات معاصر ایران برای عامه مردم در دنیا ناشناخته است و مردم با آن آشنایی ندارند.  باید گفت که در این راستا تلاش های مناسب صورت نگرفته است.

وی افزود: ادبیات معاصر ایران در بین دانشگاهیان و جامعه دانشجویی شناخته شده است، اما تا زمان معرفی ادبیات معاصرمان به عوام مردم دنیا راهی طولانی در پیش است و آنطور که باید و شاید این نوع ادبیات در بین مردم جاسازی نشده است.

این نویسنده تصریح کرد: باید در نگارش کتاب، فرهنگ عامه مردم را در نظر گرفت و از این طریق در دل مردم نفوذ کرد، جه بسا یکی از دلایل موفقیت کیارستمی نیز همین بوده است. عامه مردم به دنبال ادبیات واقع گرایانه هستند؛ از همین رو باید آثاری تولید کنیم که از دل خود مردم باشد.

وی در ادامه به مقایسه سینما و ادبیات پرداخت و افزود: باید این این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که تصور جامعه در حال حاضر بدون ادبیات و سینما غیرممکن است. بارها و بارها گفته ام که سینما با ادبیات متفاوت است و نحوه ارتباط گیری با مخاطب در سینما متفاوت از ادبیات است، و بصری بودن سینما موجب جذابیت آن می‌شود.

هوشنگ مرادی‌کرمانی افزود: سینما یک کار گروهی است، اما ادبیات یک کار فردی است، از آن جهت که در سینما اشتباه یک نفر در کار دیگران نیز تاثیر خواهد گذاشت، اما ادبیات اینگونه نیست و به صورت انفرادی انجام می‌شود.

خالق قصه‌های مجید یادآور شد: برای معرفی بیشتر آثار نوشته شده باید، تالیفات نویسندگان ایرانی به کشورهای دیگر نیز رفته و دست به دست بچرخد، چرا که زمانی می‌توان بر فرهنگ دیگران تاثیرگذاشت که تالیفات درآنجا به دست مردم برسد و با اقبال مردم مواجه شود.

وی به بحث ترجمه درست نیز تاکید کرد و گفت: اگر ترجمه درست و عینی انجام شود، اقبال عمومی از کتاب بیشتر شده و موفقیت بیشتری خواهد داشت.

مرادی‌کرمانی ادامه داد: در همین راستا اگر ما خواهان معرفی ادبیات خود در کشورهای مختلف جهان هستیم، باید از گیر و دارهای مسائل داخلی عبور کرده و ادبیات خود را با زبان جهانی برای جهانیان نگارش کنیم.

وی افزود: بیان مسائل بومی و ظرفیت‌های تمدنی برای جهانیان فارغ از سیاست‌زدگی با رویکردی واقعی و متکی بر اصول ادبیات عامیانه‌ای موجب علاقه مندی بیشتر جهانیان می‌شود. برای مثال همین داستان «مربای شیرین» به ۲۹ زبان زنده دنیا ترجمه شده است، که همین امر کمک شایانی به معرفی کتاب می‌کند.

چهاردهمین نمایشگاه کتاب بندرعباس امروز (۲ بهمن) به کار خود پایان می‌دهد.