محمدحسین لطیفی با اشاره به سوال‌هایی که از وی درباره فیلم «روز سوم» شده، گفت: بعضی‌به من می‌گویند که قصه این فیلم برگرفته از فیلمنامه آقای ناصر تقوایی یعنی «چای تلخ» است که قرار بوده آن را کار کند؛ باید بگویم که من تا امروز این فیلمنامه ایشان را نخوانده‌ام.

محمدحسین لطیفی با اشاره به سوال‌هایی که از وی درباره فیلم «روز سوم» شده، گفت: بعضی‌به من می‌گویند که قصه این فیلم برگرفته از فیلمنامه آقای ناصر تقوایی یعنی «چای تلخ» است که قرار بوده آن را کار کند؛ باید بگویم که من تا امروز این فیلمنامه ایشان را نخوانده‌ام.

به گزارش هفت هنر،  این کارگردان سینما و تلویزیون در نشست تحلیل و بررسی سریال «پادری»، ادامه داد: باید بگویم قصه روز سوم ترکیب چهار قصه است؛ یعنی یک داستان واحد نبود. چهار قصه جدا بود که باهم تلفیق شد. اما بعدا این شبهه مطرح شد که لطیفی فیلمنامه ناصر تقوایی را دزدیده اما شباهت تنها در این حد بود که یک عراقی عاشق دختری ایرانی می‌شود.

لطیفی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آمادگی خود برای پذیرش نقدهای آگاهانه گفت: اگر نقدی آگاهانه و علمی باشد من در برابر آن تسلیمم.

او یادآور شد: برنامه «هفت» تلاش کرد مرا به برنامه دعوت کند اما من نمی‌روم؛ چون قرار است کار کنم و فیلم بسازم نمی‌خواهم دعوا کنم و بجنگم اما نقدهای مثبت و آگاهانه را می پذیرم.

کارگردان سریال «پادری» با اشاره بداهه‌پردازی در کارهایش گفت: این را از زمان «همسایه‌ها» همیشه به من می‌گفتند اما در واقع هیچ بداهه‌ای در کار نیست. ما تمرین می‌کنیم و دیالوگ‌ها را می‌خوانیم. حالا ممکن است در حین تمرین‌ها از درون بچه‌ها چیزی بجوشد و ما آن جمله یا تکیه کلام را اگر خوشمان بیاید؛ تمرین می‌کنیم و در نهایت دکوپاژی آگاهانه  داریم و نعل به نعل فیلمنامه را جلو می‌بریم.